Skip navigation links

Termenii şi condiţiile pentru Serviciile de abonamente Garmin

ultima actualizare: luni, 21 noiembrie 2022

Versiunea: 2022.1


Termenii şi condiţiile pentru Serviciile de abonamente Garmin (prezentele „Condiţii”) reprezintă un acord între dvs. şi furnizorul de servicii corespunzător, deschis în tabelul din partea de jos a acestei pagini (denumiţi colectiv, „Garmin”). În prezentele Condiţii, ne referim la Garmin folosind termenii „noi”, „ne” sau „nostru/noastre”. Prezentele Condiţii prezintă termenii şi condiţiile care guvernează abonamentul dvs. şi utilizarea de către dvs. a diferitelor servicii cu abonament, oferite de Garmin („Servicii cu abonament”).

CITIŢI PREZENTELE CONDIŢII CU ATENŢIE ÎNAINTE DE A UTILIZA SAU DE A VĂ ABONA LA ORICARE DINTRE SERVICIILE CU ABONAMENT. Utilizarea sau abonarea la oricare dintre Serviciile cu abonament reprezintă acordul dvs. de a respecta prezentele Condiţii. Dacă nu sunteţi de acord cu aceste Condiţii, nu puteţi utiliza sau nu vă puteţi abona la niciun Serviciu cu abonament. Trebuie să aveţi vârsta de cel puţin 18 ani sau vârsta aplicabilă majoratului în jurisdicţia dvs., pentru a vă abona la Serviciile cu abonament. Dacă nu aveţi încă vârsta aplicabilă majoratului, trebuie să obţineţi permisiunea părintelui sau tutorelui dvs. pentru a accepta prezentele Condiţii şi a utiliza Servicii cu abonament. Dacă nu aveţi încă vârsta majoratului într-o ţară din Spaţiul Economic European (colectiv „SEE”), Regatul Unit („U.K.”) sau Elveţia, părintele sau tutorele dvs. trebuie să accepte prezentele Condiţii în numele dvs.

Reţineţi că pentru multe Servicii cu abonament oferite de Garmin sunt aplicabile condiţii speciale. Aceste condiţii speciale („Termeni de servicii”) sunt postate pentru Serviciul cu abonament aplicabil. Orice astfel de Termeni de servicii sunt suplimentari prezentelor Condiţii şi, în eventualitatea unui conflict, aceştia au prioritate în faţa prezentelor Condiţii. Prezentele Condiţii se aplică pentru toţi clienţii noştri, inclusiv consumatorii. Un „consumator” pentru o persoană fizică ce acţionează exclusiv în interes personal şi privat, nu în scopuri de afaceri sau comerciale.

Garmin respectă informaţiile pe care ni le oferiţi. Vă rugăm să consultaţi Politica de confidenţialitate aplicabilă pentru Serviciul dvs. cu abonament, în care se explică detaliat modul în care Garmin colectează şi utilizează informaţiile pe care le obţinem prin intermediul Serviciului cu abonament pe care îl utilizaţi. Politicile de confidenţialitate Garmin sunt disponibile pe www.garmin.com/privacy/.

REŢINEŢI: PREZENTELE CONDIŢII INCLUD O PREVEDERE REFERITOARE LA SOLUŢIONAREA ŞI ARBITRAJUL DISPUTELOR, INCLUSIV RENUNŢAREA LA DREPTUL LA ACŢIUNI COLECTIVE ÎN JUSTIŢIE, CARE VĂ AFECTEAZĂ DREPTURILE CONFORM PREZENTELOR CONDIŢII ŞI CU PRIVIRE LA DISPUTELE PE CARE LE PUTEŢI AVEA CU GARMIN. PUTEŢI REFUZA SĂ ACCEPTAŢI ARBITRAJUL INDIVIDUAL OBLIGATORIU ŞI SĂ RENUNŢAŢI LA DREPTUL LA ACŢIUNI COLECTIVE ÎN JUSTIŢIE STIPULATE ÎN PREVEDERILE DE MAI JOS. DACĂ SUNTEŢI UN CONSUMATOR REZIDENT ÎN SEE, U.K., ELVEŢIA, AUSTRALIA SAU NOUA ZEELANDĂ, PENTRU DVS. NU SUNT APLICABILE ACESTE PREVEDERI PRIVIND ARBITRAJUL INDIVIDUAL OBLIGATORIU ŞI RENUNŢAREA LA DREPTUL LA ACŢIUNI COLECTIVE ÎN JUSTIŢIE.

DACĂ SUNTEŢI CONSUMATOR, NIMIC DIN PREZENTELE CONDIŢII NU ARE SCOPUL DE A VĂ REDUCE DREPTURILE OBLIGATORII DE CONSUMATOR CONFORM LEGISLAŢIEI DIN JURISDICŢIA DVS. LOCALĂ („DREPTURILE OBLIGATORII DE CONSUMATOR”). DACĂ EXISTĂ UN CONFLICT ÎNTRE DREPTURILE OBLIGATORII ALE CONSUMATORILOR ŞI PREZENTELE CONDIŢII, SE VOR APLICA DREPTURILE OBLIGATORII ALE CONSUMATORILOR CONFORM LEGISLAŢIEI DIN JURISDICŢIA DVS. LOCALĂ. ÎN PREZENTELE CONDIŢII SPECIFICĂM ANUMITE DREPTURI OBLIGATORII ALE CONSUMATORILOR ŞI JURISDICŢIA LOCALĂ ÎN CARE SE APLICĂ.

1. Serviciile cu abonament şi Planurile de abonament

1.1. Garmin oferă mai multe Servicii cu abonament şi în multe cazuri, Garmin oferă tipuri diferite de planuri de abonament pentru un anumit Serviciu cu abonament. Informaţiile referitoare la diferitele planuri de abonament, oferite de Garmin, sunt postate pentru Serviciul cu abonament aplicabil.

1.2. Cu excepţia cazului în care Garmin specifică altfel în scris, perioada abonamentului dvs. la Serviciile cu abonament începe când vă înscrieţi prima dată la Serviciile cu abonament şi, în funcţie de Drepturile obligatorii ale consumatorilor, va fi reînnoită automat lunar sau anual (în funcţie de planul dvs. de abonament) până când anulaţi abonamentul (sau anulaţi reînnoirea automată, în funcţie de caz) conform Secţiunii 2 de mai jos.

Consultaţi Secţiunea 5.5 de mai jos pentru mai multe informaţii despre reînnoirea automată a planurilor de abonament.

1.3. Cu excepţia permisiunii exprese acordate de Garmin în scris şi de legislaţia aplicabilă, nu puteţi (a) să vindeţi, să închiriaţi, să oferiţi în leasing sau să percepeţi taxe în alt mod pentru Serviciile cu abonament sau pentru orice informaţii sau servicii asociate cu Serviciile cu abonament sau derivate din acestea; (b) să refaceţi sursa, să decompilaţi, să dezasamblaţi sau să încercaţi în alt mod să descoperiţi codul obiect, codul sursă sau ideile sau algoritmii de la baza oricăror Servicii cu abonament; (c) să modificaţi, să traduceţi sau să creaţi lucrări derivate pe baza niciunui element din Serviciile cu abonament sau niciunei documentaţii conexe; (d) să utilizaţi Serviciile cu abonament în orice alt scop în afară de cel intenţionat; (e) să perturbaţi sau să subminaţi integritatea sau performanţa Serviciilor cu abonament; sau (f) să încercaţi să obţineţi acces neautorizat la Serviciile cu abonament, la sistemele sau reţelele asociate sau la conţinutul şi datele încărcate de alţi utilizatori. În relaţia dintre Garmin şi dvs., Garmin este proprietarul (i) tuturor drepturilor, titlurilor şi intereselor în Serviciile cu abonament; (ii) al oricăror date, conţinut, imagini şi al altor materiale, puse la dispoziţie prin utilizarea Serviciilor cu abonament; (iii) al tuturor sugestiilor, ideilor şi feedbackului propus de orice alt utilizator cu privire la Serviciile cu abonament; şi (iv) al tuturor modificărilor şi îmbunătăţirilor tuturor elementelor menţionate anterior, inclusiv al tuturor drepturilor de proprietate, brevetelor şi al altor drepturi de proprietate intelectuală asupra elementelor menţionate anterior.

1.4. Serviciile cu abonament vă pot fi oferite în numele Garmin de anumiţi afiliaţi şi furnizori de servicii terţi ai Garmin. Confirmaţi că aceşti afiliaţi şi furnizori de servicii terţi au dreptul să vă furnizeze Serviciile cu abonament, dar vor face acest lucru în conformitate cu prezentele Condiţii şi Termeni de servicii aplicabili. Dacă achiziţionaţi Servicii cu abonament printr-un revânzător terţ al Serviciilor cu abonament, şi noi şi dvs. suntem în continuare obligaţi să respectăm prezentele Condiţii şi oricare Termeni de servicii aplicabili ca atunci când achiziţionaţi abonamentul direct de la Garmin, cu excepţia modificărilor efectuate de revânzător şi acceptate de dvs.

1.5. Abonamentele pentru unii Servicii cu abonament pot fi achiziţionate prin intermediul unei tranzacţii în aplicaţie, facilitată de un magazin de aplicaţii, operat de un terţ, cum ar fi Google Play sau Apple App Store (un „Magazin cu aplicaţii”). Dacă achiziţionaţi un abonament prin intermediul unui Magazin cu aplicaţii, achiziţia şi abonamentul dvs. sunt supuse, de asemenea, termenilor şi condiţiilor aplicabile ale Magazinului cu aplicaţii („Condiţiile Magazinului cu aplicaţii”). În cazul unui conflict între prezentele Condiţii şi orice Condiţii aplicabile ale Magazinului cu aplicaţii în legătură cu achiziţia, anularea, rambursarea şi plata dvs., Condiţiile Magazinului cu aplicaţii vor prevala.

1.6. Garmin îşi rezervă dreptul de a actualiza, schimba sau întrerupe orice Serviciu cu abonament (sau o porţiune a acestuia) şi de a actualiza preţurile şi taxele pentru orice Serviciu cu abonament în orice moment aşa cum Garmin poate decide la propria discreţie absolută. Cu excepţia cazului în care se prevede altfel în aceste Condiţii sau în oricare Termeni de servicii aplicabili, toate modificările vor intra în vigoare după ce sunteţi informat. Fără limitarea menţiunilor de mai sus, Garmin îşi rezervă şi dreptul de a limita sau întrerupe disponibilitatea Serviciilor cu abonament pe orice dispozitiv sau furnizarea Serviciilor cu abonament pe orice dispozitiv sau prin dispozitivele pe care funcţionează Serviciile cu abonament într-un anumit moment, aşa cum va decide Garmin la propria discreţie absolută. Cu excepţia cazului în care se prevede altfel în aceste Condiţii sau în oricare Termeni de servicii aplicabili, orice limitare sau întrerupere va intra în vigoare după ce sunteţi informat.

2. Anularea pentru toţi clienţii

2.1. Pentru a anula un Abonament achiziţionat direct de la Garmin, trebuie să vă conectaţi la contul dvs. şi să urmaţi instrucţiunile pentru anulare. Pentru a anula un abonament achiziţionat prin intermediul unui Magazin cu aplicaţii, urmaţi instrucţiunile pentru anulare furnizate de Magazinul cu aplicaţii aplicabil. Dacă vă abonaţi la mai multe tipuri de Servicii cu abonament de la Garmin, puteţi alege să anulaţi abonamentul la un Serviciu cu abonament fără a anula abonamentul la celelalte Servicii cu abonament.

2.2. Dacă nu vă puteţi conecta la cont, puteţi să anulaţi un abonament achiziţionat direct de la Garmin trimiţând o cerere la GarminServicesBilling@garmin.com. Cererea trebuie să includă adresa de e-mail asociată contului Garmin şi adresa de facturare utilizată pentru planul de abonament. Pentru planurile de abonament asociate cu un anumit dispozitiv Garmin, trebuie să includeţi şi IMEI, numărul de serie sau ID-ul de unitate al dispozitivelor pentru care doriţi să anulaţi planul de abonament. Dacă nu trimiteţi informaţiile corespunzătoare, implementarea cererii de anulare poate suferi întârzieri. Data de intrare în vigoare a anulării pentru o cerere trimisă la GarminServicesBilling@garmin.com poate fi după cel puţin 2 zile lucrătoare de la trimitere.

2.3. Unele planuri de abonament au o perioadă contractuală iniţială de 1 an şi se reînnoiesc automat după primul an, cu perioade succesive de 1 lună până când anulaţi abonamentul (sau anulaţi reînnoirea automată, în funcţie de caz), conform prevederilor din Secţiunea 2. Aceste planuri de abonament sunt denumite în prezentele Condiţii şi în oricare Termeni de servicii aplicabili „Planuri contractuale anuale”. Dacă anulaţi un Plan contractual anual înainte de încheierea perioadei iniţiale de 1 an, la data anulării vi se va factura o sumă egală cu taxele pentru perioada iniţială rămasă din Planul contractual anual. Dacă anulaţi un Plan contractual anual după încheierea perioadei iniţiale de 1 an, nu vi se va factura nicio taxă suplimentară ca urmare a anulării. Planurile de abonament care nu sunt Planuri contractuale anuale vor fi reînnoite automat pe o nouă perioadă la fel de lungă ca cea iniţială. Nu vă vor fi facturate taxe suplimentare ca urmare a anulării unui plan de abonament care nu este un Plan contractual anual. Dacă aveţi un Serviciu cu abonament pentru care reînnoirea automată poate fi dezactivată, atunci dezactivarea reînnoirii automate va determina expirarea abonamentului la finalul perioadei de abonament curente. Dacă reînnoirea automată nu poate fi dezactivată pentru Serviciul dvs. cu abonament, trebuie să anulaţi abonamentul pentru a preveni reînnoirea automată a acestuia.

2.4. Indiferent de orice prevederi contrare din prezentele Condiţii, Garmin poate modifica aceşti Termeni în orice moment, actualizând această postare şi notificându-vă cu privire la aceste modificări prin e-mailuri trimise la adresa asociată contului dvs. Dacă nu sunteţi de acord cu modificările din prezentele Condiţii, atunci trebuie să vă anulaţi contul, conform descrierii din Secţiunea 2.2 de mai sus, în termen de 30 de zile de la primirea notificării privind modificările de la Garmin, şi să încetaţi utilizarea tuturor Serviciilor cu abonament. Trebuie să specificaţi în cererea de anulare că vă reziliaţi abonamentul din cauza unei modificări aduse prezentelor Condiţii. Cu excepţia cazului în care se prevede altfel în orice Condiţii şi/sau Politici aplicabile ale Magazinelor cu aplicaţii, dacă anulaţi abonamentul conform prevederilor din această Secţiune 2.4 ca urmare a unei modificări aduse prezentelor Condiţii, Garmin vă va oferi o rambursare proporţională a oricăror sume plătite deja de dvs. pentru perioada de după anulare. Continuarea utilizării Serviciilor cu abonament după o modificare va constitui acceptul dvs. privind modificarea respectivă.

2.5. Dacă încălcaţi prezentele Condiţii sau oricare Termeni de servicii aplicabili sau dacă acţionaţi într-o manieră care arată în mod clar că nu intenţionaţi sau nu puteţi să respectaţi prezentele Condiţii sau oricare Termeni de servicii aplicabili, Garmin vă poate rezilia abonamentul şi întrerupe furnizarea unora sau tuturor Serviciilor cu abonament oricând şi fără notificare sau vreo răspundere faţă de dvs. (cu excepţia cazurilor când notificarea prealabilă este impusă de legislaţia, standardele şi normele aplicabile). Garmin poate de asemenea rezilia prezentele Condiţii şi oricare Termeni de servicii aplicabili dacă i se cere de orice organism guvernamental de reglementare şi/sau de lege.

2.6. Dacă vă anulaţi abonamentul la oricare Serviciu cu abonament sau dacă abonamentul sau prezentele Condiţii sunt reziliate de Garmin, trebuie să încetaţi imediat utilizarea Serviciului cu abonament respectiv, la data intrării în vigoare a anulării sau rezilierii.

3. Drepturi suplimentare de anulare doar pentru consumatorii rezidenţi ai SEE şi Regatului Unit.

3.1. Dacă sunteţi un consumator rezident în SEE sau U.K., aveţi şi anumite Drepturi obligatorii ale consumatorilor privind rezilierea contractului pentru un Serviciu cu abonament, aşa cum se prevede mai jos:

a. Dacă Serviciul cu abonament este semnificativ sub nivelul standard sau descris incorect, puteţi avea dreptul legal de a rezilia contractul (sau să cereţi refurnizarea serviciului sau să primiţi o rambursare totală sau parţială). Contactaţi-ne pe noi sau pe revânzătorul de la care aţi achiziţionat Serviciul cu abonament. Poate fi necesar să demonstraţi eroare sau descrierea incorectă.

b. Dacă doriţi să reziliaţi Serviciul cu abonament din cauza unei acţiuni pe care am efectuat-o sau despre care v-am informat că urmează să fie efectuată, consultaţi Secţiunea 3.2 de mai jos; sau

c. Dacă pur şi simplu v-aţi răzgândit cu privire la Serviciul cu abonament, consultaţi Secţiunile 3.3 şi 3.4 de mai jos.

3.2. Puteţi să reziliaţi contractul pentru un Serviciu cu abonament pentru unul dintre motivele descrise mai jos, în Secţiunea 3.2, contactându-ne şi veţi primi înapoi contravaloarea porţiunii din Serviciul cu abonament care nu v-a fost furnizată. Motivele sunt:

a. noi sau un revânzător v-am informat cu privire la o eroare semnificativă privind preţul sau descrierea Serviciului cu abonament pe care l-aţi comandat şi nu doriţi să continuaţi;

b. am suspendat, am redus semnificativ sau nu mai putem să furnizăm serviciul din alte motive sau vă informăm că urmează să suspendăm, să reducem semnificativ sau că nu vă putem furniza Serviciul cu abonament pe o perioadă nerezonabilă; sau

c. am încălcat grav prezentele Condiţii sau oricare Termeni de servicii aplicabili şi nu am soluţionat situaţia într-un termen rezonabil sau dvs. aveţi Dreptul obligatoriu de consumator de a rezilia contractul din cauza unei greşeli semnificative comise de noi.

3.3. Exercitarea dreptului de a vă răzgândi. Aveţi dreptul legal de a anula acest contract în termen de 14 zile fără a da niciun motiv. Termenul de anulare va expira la 14 zile din ziua încheierii contractului. Pentru a vă exercita dreptul de anulare, trebuie să ne informaţi la GarminServicesBilling@garmin.com cu privire la decizia dvs. de a anula contractul printr-un declaraţie clară (de ex., printr-o scrisoare trimisă prin poştă sau e-mail). Puteţi utiliza modelul de formular de anulare de mai jos, dar nu este obligatoriu. Pentru a respecta termenul limită pentru anulare, este suficient să trimiteţi comunicarea privind dreptul dvs. de anulare înainte de expirarea termenului de anulare.

EFECTELE ANULĂRII: Dacă vă anulaţi contractul conform prevederilor de mai sus, vă vom rambursa toate plăţile primite de la dvs. Vă vom trimite rambursarea fără întârziere, nu mai târziu de 14 zile din ziua în care suntem informaţi cu privire la decizia dvs. de a anula contractul. Vă vom trimite rambursarea prin aceeaşi metodă de plată pe care aţi utilizat-o şi dvs. pentru tranzacţia iniţială dacă nu aţi agreat în mot explicit altă metodă; în orice caz, nu veţi suporta nicio taxă pentru rambursare. Dacă aţi solicitat începerea furnizării serviciilor în timpul perioadei de anulare, ne veţi achita o sumă proporţională cu valoarea serviciilor furnizate până când ne-aţi comunicat anularea contractului respectiv, spre deosebire de acoperirea integrală a contractului.

MODEL DE FORMULAR DE ANULARE:

Către: [Garmin (Europe) Ltd.

c/o Garmin Services, Inc.

Two DeLorme Drive

Yarmouth, Maine 04096

SUA

GarminServicesBilling@garmin.com

Vă informez/vă informăm[*] prin prezentul că anulez/anulăm[*] contractul referitor la vânzarea următoarelor bunuri, [*]

Comandate pe [*]/primite pe, [*]

Numele consumatorului/consumatorilor,

Adresa consumatorului/consumatorilor,

Semnătura consumatorului/consumatorilor (doar în cazul în care acest formular este trimis fizic pe hârtie),

Dată

[*] Ştergeţi ce nu se aplică

3.4. Când nu aveţi dreptul să vă răzgândiţi. Nu aveţi dreptul să vă răzgândiţi cu privire la (i) conţinutul digital care nu se află pe un suport tangibil, când am început să-l furnizăm în perioada de anulare conform (a) consimţământului dvs. explicit şi (b) acceptului dvs. de a pierde acest drept în consecinţă, sau (ii) cu privire la serviciile pe care le-am furnizat integral în perioada de anulare conform consimţământului dvs. explicit.

4. Taxele şi plata

4.1. Taxele pentru abonamentele achiziţionate direct de la Garmin vor fi facturate în mod recurent de furnizorul serviciului aplicabil, descris în tabelul din partea de jos a acestei pagini. Taxele pentru abonamentele achiziţionate prin intermediul unui Magazin cu aplicaţii vor fi facturate în mod recurent pe baza informaţiilor de plată furnizate de dvs. Magazinului cu aplicaţii aplicabil.

4.2. Cu excepţia cazului în care se prevede altfel în orice Condiţii şi/sau Politici aplicabile ale Magazinelor cu aplicaţii, Plăţile pentru Serviciile cu abonament nu sunt rambursabile (în funcţie de oricare Condiţii şi drepturi de anulare descrise în Secţiunile 2 şi 3 de mai sus) şi orice Servicii cu abonament neutilizate nu pot fi creditate şi nici transferate într-un cont terţ.

4.3. În funcţie de prevederile legislaţiei aplicabile, dacă factura dvs. nu este plătită în termen de 10 zile după data scadentă, vi se vor percepe penalizări de întârziere de (i) 1,5 % pe lună sau (ii) tariful maxim legal (inclusiv conform Drepturilor obligatorii ale consumatorilor), oricare valoare este mai mică. Această taxă de întârziere este aplicabilă tarifelor neachitate la data scadentă şi va figura pe facturile şi extrasele ulterioare. Garmin poate suspenda oricare sau toate Serviciile dvs. cu abonament în cazul plăţii întârziate, în conformitate cu oricare standarde sau norme aplicabile (inclusiv conform Drepturilor obligatorii ale consumatorilor). În acest caz, Garmin poate percepe o taxă de reactivare când i se permite de standardele, normele sau drepturile aplicabile.

4.4. Unele planuri de abonament includ o taxă de activare care vă va fi percepută când vă abonaţi la Serviciul cu abonament aplicabil. Alte planuri de abonament includ o taxă de utilizare anuală care vă va fi percepută când vă abonaţi la Serviciul cu abonament aplicabil şi la fiecare aniversare anuală a datei abonării. Schimbarea adresei dintr-o ţară în alta (de exemplu, din S.U.A. în Canada) poate presupune modificări legate de nivelul serviciului şi poate implica taxarea suplimentară a contului dvs. Consultaţi Termeni de servicii aplicabili şi Secţiunea 5.5 de mai jos pentru mai multe detalii.

4.5. Cu excepţia cazului în care Garmin specifică altfel în scris, preţul publicat pentru Serviciile cu abonament nu include toate taxele pentru vânzări, pe valoare adăugată, de utilizare, de exercitare, ad valorem, pentru bunuri şi servicii, vânzări armonizate şi proprietate sau orice alte taxe, impuse acum sau ulterior, în mod direct sau indirect, de orice autoritate sau agenţie guvernamentală. Vi se cere să achitaţi aceste taxe încă necolectate pentru dvs. de Garmin, iar aceste taxe pot fi adăugate la preţul final pe care vi se va cere să-l achitaţi prin factura care vi se va emite.

4.6. Preţul publicat pentru Serviciile cu abonament poate să nu includă nici anumite suprataxe şi/sau comisioane aplicabile, asociate cu Serviciile cu abonament, precum taxele asociate cu Federal Universal Service Fund pentru anumite Servicii cu abonament din S.U.A. Aceste suprataxe şi/sau comisioane pot fi adăugate pe factura dvs. de Garmin în conformitate cu toate legile, standardele şi normele aplicabile.

Doar pentru consumatorii rezidenţi în SEE, U.K. şi Elveţia: toate preţurile şi alte aspecte ale Serviciilor cu abonament care vă sunt aduse la cunoştinţă vor include TVA-ul şi alte taxe locale obligatorii. Dacă TVA-ul sau impozitele aplicabile se schimbă între data comenzii dvs. şi data la care vă furnizăm Serviciul cu abonament, vom ajusta cota TVA-ului pe o care o plătiţi, dacă nu aţi plătit deja integral Serviciul cu abonament înainte de intrarea în vigoare a schimbării TVA-ului. Tarifele lunare recurente ale abonamentelor pot fi ajustate în mod corespunzător. Trebuie să plătiţi la timp toate taxele aplicabile pentru activare, utilizare, anulare şi deconectare, plus toate taxele, suprataxele şi comisioanele. Deoarece abonamentul se va reînnoi automat dacă nu-l anulaţi în conformitate cu prezentele Condiţii, Garmin va factura Metoda dvs. de plată la data reînnoirii.

4.7. Operatorul dvs. de telefonie mobilă şi/sau furnizorul de internet vă pot percepe dvs. sau destinatarilor tarife suplimentare pentru toate mesajele SMS/MMS, mesajele de pe reţelele sociale şi/sau alte e-mailuri şi/sau date pe care le trimiteţi prin anumite Serviciile cu abonament. Familiarizaţi-vă cu toate aceste planuri, servicii şi taxe aplicabile asociate înainte de a utiliza Serviciile cu abonament şi dispozitivele Garmin conexe. Sunteţi responsabil(ă) pentru aceste tarife şi taxe aplicabile.

4.8. Din când în când putem oferi promoţii care pot afecta preţurile şi care sunt guvernate de termeni şi condiţii separate de prezentele Condiţii şi de Termenii de servicii aplicabili. Oricare condiţii suplimentare şi/sau diferite vă vor fir aduse la cunoştinţă la abonare. Dacă există un conflict între condiţiile unei promoţii şi prezentele Condiţii sau oricare Termeni de servicii aplicabili, vor avea prioritate condiţiile promoţiei. Acceptaţi condiţiile promoţiei, inclusiv orice limitări de timp, şi sunteţi de acord să furnizaţi informaţiile Metodei dvs. de plată pentru orice servicii suplimentare şi pentru extinderea Serviciilor cu abonament după perioada promoţională. Dacă utilizaţi un cod promoţional pentru achiziţie, certificaţi că vă calificaţi pentru promoţia aplicabilă.

5. Metoda de plată; Colectarea

Prezenta Secţiune 5 este aplicabilă dacă achiziţionaţi abonamentul direct de la Garmin. Dacă achiziţionaţi abonamentul prin intermediul unui Magazin cu aplicaţii, consultaţi Condiţiile Magazinului cu aplicaţii relevant.

5.1. Dacă nu se prevede contrariul în oricare Termeni de servicii aplicabili, pentru a utiliza Serviciile cu abonament este necesară o metodă de plată curentă, validă şi acceptată, cum ar fi un card de credit sau plata printr-un cont deschis la o terţă parte (o „Metodă deplată”) şi aceasta va face obiectul aprobării de Garmin. Înaintea primei activări/achiziţii pe care o efectuaţi, Garmin poate solicita autorizarea metodei dvs. de plată, pentru a verifica dacă puteţi achita taxele aplicabile Serviciilor cu abonament. Autorizând Garmin să debiteze Metoda dvs. de plată, pentru taxele asociate abonamentului dvs., autorizaţi Garmin să debiteze automat în continuare Metoda de plată respectivă (sau orice Metodă de plată înlocuitoare, dacă Metoda de plată iniţială este reînnoită, pierdută, furată sau schimbată, indiferent de motiv, de către emitent, emitentul informând Garmin despre noua Metodă de plată căreia îi este asociat contul înlocuitor) toate pentru toate tarifele sau taxele asociate cu abonamentul dumneavoastră, inclusiv orice taxă de reînnoire, conform prevederilor de mai jos. Autorizaţi emitentul Metodei de plată să achite orice sumă descrisă în acest document şi autorizaţi Garmin sau orice altă companie care acţionează ca agent de facturare pentru Garmin să continue încercarea de a debita toate sumele descrise în prezentul document din contul Metodei de plată, până la achitarea integrală a sumelor respective.

5.2. Dacă Metoda de plată este respinsă ca urmare a expirării, a fondurilor insuficiente sau din alte motive, Garmin vă va notifica prin e-mail la ultima adresă de e-mail cunoscută. Dacă Metoda dvs. de plată continuă să nu funcţioneze, Garmin îşi rezervă dreptul de a vă rezilia abonamentul sau de a vă suspenda accesul la Serviciile cu abonament aplicabile până furnizaţi o Metodă de plată validă.

5.3. Rezilierea sau suspendarea abonamentului dvs. de către Garmin ca urmare a respingerii Metodei de plată nu vă va scuti de nicio taxă aplicabilă care poate fi datorată. În plus, dacă Metoda de plată nu funcţionează, pot fi aplicate penalizări pentru întârziere şi dacă doriţi să reactivaţi abonamentul, vi se poate percepe o taxă de reactivare, după cum se specifică mai sus. În funcţie de orice Drepturi obligatorii ale consumatorilor aplicabile, până la achitarea integrală a tuturor tarifelor şi taxelor aplicabile, (a) nu vă veţi putea înscrie pentru niciun Serviciu nou cu abonament sau activa niciun dispozitiv Garmin nou pentru utilizarea cu Serviciile cu abonament, şi (b) niciun dispozitiv conectat curent la cont nu poate fi activat pe niciun alt cont.

5.4. AUTORIZÂND GARMIN SĂ VĂ DEBITEZE METODA DE PLATĂ, DECLARAŢI CĂ SUNTEŢI DEŢINĂTORUL SAU UTILIZATORUL AUTORIZAT AL METODEI DVS. DE PLATĂ ŞI CĂ SUNTEŢI O PARTE RESPONSABILĂ PENTRU METODA DE PLATĂ RESPECTIVĂ. ACORDAŢI COMPANIEI GARMIN ACCESUL ŞI DREPTUL (A) DE A VIZUALIZA INFORMAŢIILE ŞI REFERINŢELE PREZENTATE DE DVS. LA ABONARE, (B) DE A OBŢINE RAPOARTE PRIVIND CREDITUL DVS. ŞI ISTORICUL DVS. DE CREDITARE (DACĂ ACEST LUCRU ESTE PERMIS DE LEGISLAŢIA DIN JURISDICŢIA DVS.) ŞI/SAU (C) DE A OBŢINE TOATE CELELALTE INFORMAŢII ŞI MATERIALE RELEVANTE PE CARE GARMIN LE CONSIDERĂ ÎN MOD REZONABIL A FI DEZIRABILE ÎN SCOPUL IDENTIFICĂRII SITUAŢIEI DVS. FINANCIARE ŞI A SOLVABILITĂŢII DVS. CONFORM PREVEDERILOR DE MAI JOS, AUTORIZAŢI GARMIN SĂ VĂ DEBITEZE METODA DE PLATĂ PENTRU A VĂ REÎNNOI PLANUL DE ABONAMENT PÂNĂ LA DATA CÂNT ANULAŢI SERVICIUL CU ABONAMENT (SAU ANULAŢI REÎNNOIREA AUTOMATĂ, ÎN FUNCŢIE DE CAZ) ÎN CONFORMITATE CU SECŢIUNEA 2 DE MAI SUS.

Prevederea conform căreia putem să accesăm şi să utilizăm toate datele personale descrise mai sus este stipulată în Politica de confidenţialitate aplicabilă pentru Serviciul cu abonament.

5.5. ATENŢIONARE IMPORTANTĂ - REÎNNOIREA AUTOMATĂ: cu excepţia cazului în care anulaţi abonamentul (sau anulaţi reînnoirea automată, în funcţie de caz) conform Secţiunii 2 de mai sus înainte de ultima zi a perioadei abonamentului activ în momentul respectiv, începând din prima lună sau primul an (în funcţie de planul de abonament) de după încheierea perioadei planului de abonament la care v-aţi abonat iniţial, Garmin vă va reînnoi automat planul de abonament şi conform autorizaţiei dvs. de mai sus şi în timpul procesului de înregistrare, Garmin vă va debita de pe Metoda de plată tariful aplicabil pentru abonament şi oricare taxe sau alte comisioane aplicabile pentru plata sau abonamentul dvs. Cu excepţia Planurilor contractuale anuale, fiecare perioadă de reînnoire va avea aceeaşi durată ca planul de abonament imediat precedent. Dacă nu anulaţi abonamentul (sau anulaţi reînnoirea automată, în funcţie de caz) înainte de ultima zi a abonamentului activ la momentul respectiv, acesta va fi reînnoit automat şi nu veţi primi nicio rambursare.

DOAR PENTRU CONSUMATORII REZIDENŢI ÎN SEE, U.K. ŞI ELVEŢIA: DREPTURILE OBLIGATORII ALE CONSUMATORILOR NE POT IMPUNE SĂ VĂ TRIMITEM O NOTIFICARE PREALABILĂ PENTRU ASTFEL DE REÎNNOIRI AUTOMATE.

5.6. În funcţie de legislaţia aplicabilă, sunteţi de acord să achitaţi companiei Garmin toate costurile de colectare rezonabile şi reale, inclusiv dar fără limitare la comisioanele standard ale oricărei agenţii de colectare, comisioanele rezonabile pentru avocaţi şi taxele juridice şi orice alte costuri suportate de Garmin în timpul exercitării oricăruia din drepturile ce îi revin în virtutea prezentelor Condiţii sau a oricăror Termeni de servicii.

6. Contul de utilizator; Site-urile web; Conţinutul

6.1. Pentru a putea utiliza Serviciile cu abonament trebuie să vă creaţi un cont. Sunteţi de acord să furnizaţi, să menţineţi şi să actualizaţi informaţii precise, adevărate şi complete despre dvs., conform cerinţelor procesului de înregistrare („Date de înregistrare”). Sunteţi de acord să nu vă prezentaţi ca altă persoană sau entitate sau să prezentaţi în mod fals o altă identitate sau afiliere cu altă persoană sau entitate, inclusiv utilizarea unui nume de utilizator, parolă sau informaţii de cont aparţinând altei persoane şi nici să nu utilizaţi numele, aspectul, vocea, imaginea sau fotografia aparţinând altei persoane. De asemenea, sunteţi de acord să ne înştiinţaţi prompt, contactându-ne la garminsecurity@garmin.com, cu privire la orice utilizare neautorizată a numelui dvs. de utilizator, a parolei dvs. şi a altor informaţii din contul dvs. sau cu privire la orice altă încălcare a securităţii cunoaşteţi în legătură cu orice Serviciu cu abonament.

6.2. Avem dreptul de a vă suspenda sau închide contul şi de a suspenda sau anula permisiunea acordată dvs. de a utiliza oricare Serviciu cu abonament sau o porţiune a acestuia ca urmare a nerespectării prezentelor Condiţii sau a oricăror Termeni de servicii aplicabili.

6.3. Sunteţi şi rămâneţi singura persoană responsabilă pentru tot conţinutul pe care îl creaţi, transmiteţi sau afişaţi pe sau prin Serviciile cu abonament („Conţinutul utilizatorului”) şi pentru consecinţele acestor acţiuni ale dvs. Veţi fi singura persoană răspunzătoare pentru orice daune care rezultă din încălcarea drepturilor de autor, a drepturilor de proprietate sau a oricăror alte tipuri de vătămări care decurg din Conţinutul utilizatorului. Vă păstraţi dreptul de autor şi toate celelalte drepturi pe care le deţineţi deja asupra Conţinutului utilizatorului pe care îl creaţi, transmiteţi sau afişaţi. În măsura maximă permisă de lege, incluzând toate Drepturile obligatorii ale consumatorilor, confirmaţi şi acceptaţi că prin crearea, postarea sau afişarea oricărui Conţinut al utilizatorului, acordaţi companiei Garmin licenţa perpetuă, irevocabilă, globală, gratuită şi neexclusivă de a reproduce, adapta, modifica, traduce, publica, difuza în mod public, afişa şi distribui public orice astfel de Conţinut al utilizatorului. În plus, sunteţi de acord că această licenţă include dreptul companiei Garmin de a pune acest Conţinut al utilizatorului la dispoziţia altor companii, organizaţii sau persoane, după cum este necesar pentru furnizarea Serviciilor cu abonament. Prevederea conform căreia putem să accesăm şi să utilizăm toate datele personale din Conţinutul utilizatorului şi alte informaţii descrise în prezenta Secţiune 6.3 este stipulată în Politica de confidenţialitate aplicabilă pentru Serviciul dvs. cu abonament.

6.4. Utilizarea oricărui site Garmin este guvernată de termenii şi condiţiile de utilizare publicate pe site-ul respectiv. Instalarea sau utilizarea oricărui software descărcabil, furnizat de Garmin este guvernată de acordul de licenţă pentru utilizatorul final transmis odată cu software-ul respectiv.

6.5. Serviciile cu abonament pot include aplicaţii dezvoltate de terţe părţi. Garmin nu este responsabilă şi nici nu face demersuri cu privire la conţinutul sau funcţionalitatea unor astfel de aplicaţii din partea terţilor şi nici privind practicile de confidenţialitate aparţinând unor astfel de dezvoltatori terţi. Dacă decideţi să descărcaţi şi să utilizaţi astfel de aplicaţii aparţinând unor terţe părţi, o faceţi pe propriul risc şi sunteţi de acord să respectaţi oricare şi toate licenţele, termenii de utilizare şi oricare alte condiţii aplicabile pentru aplicaţiile terţe respective.

7. Declinarea garanţiei; Limitarea răspunderii

7.1. Garmin nu acordă nicio garanţie sau declaraţie cu privire la exactitatea, fiabilitatea, completitudinea sau oportunitatea Serviciilor cu abonament sau cu privire la rezultatele care trebuie obţinute din utilizarea Serviciilor cu abonament. Utilizarea Serviciilor cu abonament se face pe propriul risc. Serviciilor cu abonament suferă modificări periodice, iar acestea pot avea loc oricând. Este posibil ca Serviciile cu abonament (sau porţiuni ale acestora) să fie furnizate de terţe părţi, iar Garmin nu poate fi făcută responsabilă pentru niciun astfel de Serviciu cu abonament (sau porţiuni ale acestuia) furnizat de terţe părţi.

7.2. ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAŢIA APLICABILĂ, GARMIN NU GARANTEAZĂ CĂ SERVICIILE CU ABONAMENT VOR FUNCŢIONA FĂRĂ NICIO EROARE SAU CĂ ACESTEA NU CONŢIN VIRUŞI DE COMPUTER SAU ALT CONŢINUT DĂUNĂTOR. ÎN CAZUL ÎN CARE CA URMARE A UTILIZĂRII DE CĂTRE DVS. A SERVICIILOR CU ABONAMENT SURVINE NECESITATEA DE A REPARA SAU ÎNLOCUI ECHIPAMENTE SAU ARE LOC O PIERDERE DE PROFIT SAU DE DATE, GARMIN NU ESTE RESPONSABILĂ PENTRU ASTFEL DE COSTURI.

7.3. ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAŢIA APLICABILĂ, SERVICIILE CU ABONAMENT SUNT FURNIZATE „CA ATARE” FĂRĂ NICIO GARANŢIE DE NICIUN FEL. GARMIN, ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGE, DECLINĂ ORICE GARANŢIE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE, DE NEÎNCĂLCARE A DREPTURILOR DE PROPRIETATE SAU ALE TERŢILOR ŞI GARANŢIA DE ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP.

7.4. Utilizarea Serviciilor cu abonament se face pe propriul risc. Dacă nu sunteţi mulţumit(ă) de Serviciile cu abonament sau de prezentele Condiţii, singura soluţie este întreruperea utilizării Serviciilor cu abonament. GARMIN NU VA FI SUB NICIO FORMĂ RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE (INCLUSIV, DAR FĂRĂ LIMITARE LA DAUNE INCIDENTALE, EXEMPLARE ŞI PE CALE DE CONSECINŢĂ, PROFITURI PIERDUTE SAU DAUNE CAUZATE DE PIERDEREA DATELOR SAU DE ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂŢII) REZULTATE DIN UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DE A UTILIZA SERVICIILE CU ABONAMENT, INDIFERENT DACĂ SE BAZEAZĂ PE GARANŢIE, CONTRACT, DIN PREJUDICIU SAU ALTĂ TEORIE JURIDICĂ ŞI INDIFERENT DACĂ GARMIN ESTE SAU NU AVIZATĂ DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE. UNELE JURISDICŢII NU PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA DAUNELOR ACCIDENTALE SAU PE CALE DE CONSECINŢĂ, DE ACEEA ESTE POSIBIL CA LIMITAREA SAU EXCLUDEREA DE MAI SUS SĂ NU VI SE APLICE, CAZ ÎN CARE ACEASTĂ EXCLUDERE SAU LIMITARE SE APLICĂ ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAŢIA APLICABILĂ. În statul New Jersey, această declinare a răspunderii în caz de daune nu se aplică actelor intenţionate sau iresponsabile sau neglijenţelor grave din partea Garmin.

7.5. DOAR PENTRU CONSUMATORII REZIDENŢI ÎN SEE, U.K., ELVEŢIA, AUSTRALIA ŞI NOUA ZEELANDĂ: LIMITĂRILE STIPULATE ÎN SECŢIUNEA 7 FAC OBIECTUL URMĂTOARELOR MODIFICĂRI:

Dacă locuiţi în Australia:

A. Secţiunea 7 din prezentele Condiţii nu se aplică pentru a limita obligaţia Garmin de a respecta garanţiile aplicabile acordate consumatorilor în conformitate cu Legislaţia privind consumatorii din Australia, aşa cum se specifică în Programul 2 al Legii privind concurenţa şi consumatorii 2010 (Cth).

B. În baza punctului C. de mai jos, responsabilitatea Garmin pentru orice răspundere, pierdere, cost sau daune, indiferent cum sunt cauzate (inclusiv prin neglijenţa Garmin), suferite sau suportate de dvs., generate de nerespectarea de către Garmin a unei garanţii pentru consumatori atunci când a furnizat Serviciile cu abonament este limitată la (la alegerea Garmin) (1) refurnizarea respectivului Serviciu cu abonament sau (2) la plata costului reluării furnizării Serviciilor cu abonament de către Garmin.

C. Limitările precedente de la punctul B. nu se aplică dacă nu este corect sau rezonabil ca Garmin să se bazeze pe acestea în scopurile secţiunii 64A din Legislaţia privind consumatorii din Australia aşa cum sunt specificate în Programul 2 al Legii privind concurenţa şi consumatorii din 2010 (Cth).

Dacă locuiţi în Noua Zeelandă:

A. Secţiunea 7 din prezentele Condiţii nu se aplică pentru a limita obligaţia Garmin de a respecta garanţiile aplicabile acordate consumatorilor în conformitate cu Legea privind garanţiile pentru consumatori din 1993.

B. Când un consumator are dreptul la compensaţii de la Garmin din cauza faptului că Garmin nu a respectat o garanţie pentru consumatori atunci când a furnizat Serviciile cu abonament, consumatorul va primi compensaţiile specificate de Legea privind garanţiile pentru consumatori din 1993.

Dacă sunteţi rezident în SEE, U.K. sau Elveţia:

A. Secţiunea 7 din prezentele Condiţii nu se aplică pentru a limita sau exclude obligaţiile pe care le are Garmin conform legilor aplicabile privind protecţia consumatorilor.

Garmin va furniza Serviciile cu abonament cu nivelul rezonabil de atenţie şi abilitate pe care îl demonstrează în general un furnizor competent de astfel de servicii. În mod corespunzător, Garmin nu promite că (1) utilizarea Serviciilor cu abonament va fi neîntreruptă sau lipsită de erori cauzate de anumite aspecte ale Serviciilor cu abonament care nu pot fi controlate de compania Garmin. Garmin poate realiza actualizări şi lucrări de întreţinere şi poate suspenda sau reduce semnificativ Serviciile cu abonament pe perioade rezonabile de timp din motive tehnice sau operaţionale şi vă va informa, în măsura în care este practic şi rezonabil, de acestea; sau că (2) Serviciile cu abonament sau software-ul asociat nu vor fi afectate de pierdere, corupere, atacuri, virusuri, interferenţe, hacking sau altă încălcare a securităţii care nu pot fi sub controlul rezonabil al companiei Garmin şi sub controlul rezonabil al furnizorilor Garmin, chiar şi când Garmin şi furnizorii au exercitat atenţie şi abilităţi rezonabile. Veţi fi responsabili pentru realizarea copiilor de siguranţă pentru propriul sistem. Dacă ceva nu funcţionează, Garmin va încerca să remedieze rapid şi când este posibil, Garmin va încerca să furnizeze din nou serviciile afectate. Dacă nu putem face acest lucru, în unele cazuri, este posibil să aveţi dreptul la o rambursare integrală sau parţială a contravalorii serviciilor afectate. Dacă Serviciile cu abonament sunt suspendate, reduse semnificativ sau dacă nu respectă în alt mod standardul descris mai sus o perioadă nerezonabil de lungă, puteţi avea dreptul să reziliaţi contractul.

B. Cu excepţia prevederilor specificate la punctul D. de mai jos sau dacă vă exercitaţi orice drept de consumator aplicabil de a primi o rambursare sau compensaţie care nu poate fi limitată sau exclusă, în niciun caz Garmin, directorii, managerii superiori, angajaţii, afiliaţii, agenţii, contractorii sau licenţiatorii săi nu vor fi răspunzători pentru nicio pierdere sau daună cauzată de Garmin, de angajaţii sau agenţii săi când:

1. este cauzată din vina dumneavoastră (de exemplu, nu aţi respectat instrucţiunile de utilizare pe care le-am furnizat sau nu dispuneţi de cerinţele minime de sistem pe care vi le-am comunicat);

2. este cauzată de o terţă parte care nu are nicio legătură cu Garmin sau orice alt eveniment care nu se află sub controlul rezonabil al companiei Garmin sau al furnizorilor Garmin, chiar şi când Garmin şi furnizorii au exercitat atenţie şi abilităţi rezonabile;

3. nu a fost încălcată nicio obligaţie legală de întreţinere pe care v-o datorează Garmin sau oricare dintre angajaţii sau agenţii săi;

4. nu este un rezultat al unei asemenea încălcări care poate fi anticipată în mod rezonabil;

5. orice amplificare a pierderii sau daunelor este cauză de încălcarea dvs. a oricărei prevederi din prezentele Condiţii sau din oricare Termeni de servicii aplicabili;

6. este generată de o decizie luată de Garmin de a elimina sau refuza să proceseze orice informaţie sau conţinut, de a vă avertiza, de a suspenda sau rezilia accesul dvs. la Serviciile cu abonament sau de a lua orice altă măsură în timpul investigaţiilor unei încălcări suspecte sau ca urmare concluziei Garmin că a avut loc o încălcare a acestor Condiţii; sau

7. este corelată cu pierderea de profit, de clienţi, cu întreruperea activităţii comerciale, pierderea de oportunităţi de afaceri sau a capacităţii dvs. de utilizare în scopuri comerciale, de afaceri sau de revânzare, sau (dacă Garmin, angajaţii sau agenţii săi nu se fac vinovaţi de neglijenţă) orice pierdere de date sau corupere de date în legătură cu utilizarea Serviciilor cu abonament de dvs.

C. Garmin va exercita atenţie şi abilităţi rezonabile pentru a proteja informaţiile oferite de dvs. în legătură cu Serviciile cu abonament, inclusiv din utilizări frauduloase.

D. Nimic din prezentele Condiţii nu elimină sau limitează răspunderea Garmin pentru fraudă, neglijenţă gravă, proastă administrare voită sau deces şi vătămare corporală.

8. Despăgubirea

8.1. În măsura maximă permisă de lege, sunteţi de acord să despăgubiţi, să apăraţi şi să exoneraţi compania Garmin şi pe filialele sale, pe licenţiatorii, furnizorii de servicii şi furnizorii acesteia, precum şi pe directorii, managerii, angajaţii şi agenţii respectivi ai acestora în faţa şi împotriva oricărei şi tuturor revendicărilor, acţiunilor în justiţie, proceselor sau procedurilor, precum şi împotriva oricăror şi tuturor pierderilor, obligaţiilor, daunelor, costurilor şi cheltuielilor (inclusiv tarife avocaţiale rezonabile) care decurg sau au legătură cu utilizarea dvs. neautorizată a Serviciilor cu abonament şi a oricărui software asociat.

8.2. Doar pentru consumatorii din SEE, U.K., Elveţia, Australia şi Noua Zeelandă: prevederile privind despăgubirea de mai sus nu se aplică pentru dvs., dar puteţi fi răspunzători în faţa Garmin, a directorilor, managerilor, angajaţilor, afiliaţilor, agenţilor, contractorilor şi licenţiatorilor săi pentru orice revendicare survenită pentru că aţi încălcat prezentele Condiţii şi orice Termeni de servicii aplicabili. Veţi fi răspunzători şi pentru orice măsură luată de Garmin în cadrul investigaţiei sale a unei încălcări suspectate a prezentelor Condiţii şi a Termenilor de servicii aplicabili sau ca urmare a constatărilor sale sau a deciziei că a avut loc o încălcare a prezentelor Condiţii şi a Termenilor de servicii aplicabili.

9. Arbitraj; Legea aplicabilă

9.1. Soluţionarea şi arbitrajul disputelor; Renunţarea la dreptul la acţiuni colective în justiţie

Citiţi cu atenţie această prevedere. Vă afectează drepturile legale. Dacă sunteţi un consumator rezident în SEE, U.K., Elveţia, Australia sau Noua Zeelandă, prezenta Secţiune 9.1 nu se aplică pentru dvs.

Prezenta prevedere privind soluţionarea şi arbitrajul disputelor şi renunţarea la dreptul la acţiuni colective în justiţie (prezenta „Prevedere”) facilitează soluţionarea promptă şi eficientă a oricărui litigiu (de ex., o revendicare sau controversă, indiferent dacă se bazează pe un contract, un regulament, o reglementare, o ordonanţă, un prejudiciu, inclusiv, dar fără limitare la fraudă, declaraţii false, inducere în eroare sau neglijenţă, sau pe orice altă teorie juridică sau echitabilă şi include validitatea, aplicarea şi obiectul prezentei Prevederi (cu excepţia aplicării clauzei de Renunţare la dreptul la acţiuni colective în justiţie)), care pot surveni între dvs. şi Garmin. Aşadar, în fapt, termenul „dispută” are cel mai larg sens aplicabil prin legislaţie şi include toate revendicările împotriva altor părţi în legătură cu serviciile sau produsele care vă sunt furnizate (precum licenţiatorii, furnizorii, distribuitorii sau furnizorii terţi ai companiei Garmin) oricând formulaţi plângeri şi împotriva companiei Garmin în cadrul aceleiaşi proceduri.

Prezenta Prevedere stipulează că toate disputele dintre dvs. şi Garmin vor fi soluţionate prin arbitraj obligatoriu deoarece acceptarea prezentelor Condiţii constituie renunţarea la dreptul dvs. de a formula plângeri şi la orice oportunitate de a compărea în faţa unui judecător sau juriu. Cu alte cuvinte, nu există judecător sau juriu în arbitraj, iar revizuirea în instanţă a unei decizii arbitrale este limitată. Arbitrul trebuie să respecte prezentul acord şi poate decide acordarea aceloraşi daune şi despăgubiri ca o instanţă (inclusiv onorariile avocaţiale). Dar aveţi dreptul de a nu accepta această Prevedere, ceea ce înseamnă că aveţi dreptul sau oportunitatea de a intenta acţiuni în instanţă, în faţa unui judecător sau juriu, şi/sau de a participa sau a fi reprezentaţi într-un dosar depus în instanţă de alte persoane (inclusiv dar fără limitare la acţiunile colective). ATÂT DVS., CÂT ŞI GARMIN SUNTEŢI DE ACORD CA, EXCEPTÂND PREVEDERILE DE MAI JOS, ORICARE ŞI TOATE DISPUTELE, AŞA CUM SUNT DEFINITE MAI SUS, FIE CĂ EXISTĂ ÎN PREZENT, FIE SUNT BAZATE PE FAPTE SAU OMISIUNI DIN TRECUT SAU VIITOR, VOR FI SOLUŢIONATE EXCLUSIV ŞI DEFINITIV PRIN ARBITRAJ OBLIGATORIU ŞI NU ÎN INSTANŢĂ ÎN CONFORMITATE CU PREZENTA PREVEDERE.

Soluţionarea revendicărilor pre-arbitraj. Pentru toate disputele, fie că sunt urmărite în instanţă sau supuse arbitrajului, mai întâi, trebuie să acordaţi companiei Garmin oportunitatea de a le soluţiona, trimiţând o notificare prin poştă către Garmin, la adresa 1200 E. 151st Street, Olathe, Kansas, 66062, SUA, În atenţia: Departamentului juridic; această notificare trebuie să includă următoarele informaţii: (1) numele dvs., (2) adresa dvs., (3) o descriere scrisă a disputei şi (4) o descriere a despăgubirii pe care o doriţi. Dacă Garmin nu soluţionează disputa în termen de 45 de zile după primirea notificării, puteţi iniţia arbitrajul pentru disputa respectivă. Puteţi urmări disputa în instanţă exclusiv în circumstanţele descrise mai jos.

Excluderi de la arbitraj/dreptul de a renunţa. Fără a aduce atingere prevederilor de mai sus, dvs. sau Garmin puteţi alege să urmăriţi o dispută în instanţă şi să nu o supuneţi arbitrajului dacă: (a) disputa se califică pentru iniţiere la instanţa competentă pentru soluţionarea cererilor pentru daune cu valoare mică; sau (b) DVS. RENUNŢAŢI LA PROCEDURILE DE ARBITRAJ ÎN TERMEN DE 30 DE ZILE DE LA DATA LA CARE AŢI ACCEPTAT INIŢIAL PREZENTELE CONDIŢII („Termenul limită pentru renunţare”). Puteţi să nu acceptaţi prezenta Prevedere trimiţând o notificare prin e-mail la GarminServicesBilling@garmin.com, iar această notificare trebuie să includă următoarele informaţii: (1) numele dvs.; (2) adresa dvs.; (3) o declaraţie clară că nu doriţi să soluţionaţi disputele cu Garmin prin arbitraj. Decizia de a renunţa la prezenta prevedere nu va avea efecte negative asupra relaţiei dvs. cu Garmin, dar orice solicitare de renunţare primită după Termenul limită pentru renunţare nu va fi validă şi trebuie să supuneţi litigiul la arbitraj sau să îl înaintaţi instanţei competente pentru soluţionarea cererilor pentru daune cu valoare mică.

Procedurile de arbitraj. Dacă această Prevedere se aplică şi disputa nu este soluţionată aşa cum se prevede mai sus (Soluţionarea revendicării pre-arbitraj), dvs. sau Garmin puteţi iniţia procedurile de arbitraj. American Arbitration Association (Asociaţia Americană de Arbitraj „AAA”), www.adr.org sau JAMS, www.jamsadr.com, vor arbitra toate disputele, iar arbitrajul va avea loc în faţa unui singur arbitru. Arbitrajul va începe ca procedură individuală şi în niciun caz nu va fi iniţiat sau menţinut sau audiat ca arbitraj colectiv. Toate cauzele vor fi supuse deciziei arbitrului, inclusiv domeniul de aplicare al prezentei Prevederi.

Pentru arbitrajul iniţiat în faţa AAA, pentru disputele cu o valoare mai mică de 75.000 USD (sau suma echivalentă în moneda dvs. locală), se vor aplica Procedurile Suplimentare ale AAA pentru disputele legate de consumatori; pentru disputele cu o valoare de cel puţin 75.000 USD (suma echivalentă în moneda dvs. locală), se aplică Regulile de Arbitraj Comercial ale AAA. În ambele situaţii, se vor aplica Regulile Opţionale ale AAA pentru Măsuri Urgente de Protecţie. Regulile AAA pot fi consultate la adresa www.adr.org sau sunând la 1-800-778-7879. Pentru arbitrajul în faţa JAMS, se vor aplica Regulile şi Procedurile Complete de Arbitraj ale JAMS şi Protocoalele JAMS Recomandate privind Descoperirea în Arbitraj pentru Cauze Private şi Comerciale. Regulile JAMS pot fi consultate la adresa www.jamsadr.org sau sunând la 1-800-352-5267. Prezenta Prevedere are prioritate în caz de conflict cu regulile de arbitraj aplicabile. Pentru arbitraj nu se aplică în nicio circumstanţă procedurile sau regulile acţiunilor colective în instanţă.

Deoarece Serviciile cu abonament şi prezentele Condiţii se referă comerţul interstatal, Legea federală de arbitraj din SUA („FAA”) guvernează arbitrabilitatea tuturor disputelor. Dar arbitrul va aplica dreptul material aplicabil în conformitate cu FAA şi regulamentul aplicabil privind limitările sau condiţia obligatorie pentru proces.

Decizia arbitrală. Arbitrul poate acorda în mod individual orice despăgubire este disponibilă conform legislaţiei aplicabile, dar nu va avea capacitatea de a acorda despăgubiri în detrimentul sau în beneficiul niciunei persoane care nu este parte în procedură. Arbitrul îşi va comunica decizia în scris dar nu are obligaţia de a specifica motivele, decât dacă i se cere de una dintre Părţi. Această decizie va fi definitivă şi obligatorie pentru Părţi, cu excepţia oricărui drept de recurs conferit de FAA, şi poate fi adusă în faţa oricărei instanţe care are jurisdicţie asupra Părţilor, cu scopul punerii în aplicare.

Locul arbitrajului. Dvs. sau Garmin puteţi iniţia arbitrajul fie în districtul Johnson, statul Kansas, SUA, fie în districtul judiciar federal din care face parte adresa dvs. de facturare. Dacă alegeţi a doua opţiune, Garmin poate transfera arbitrajul în districtul Johnson, statul Kansas, SUA, dacă Garmin este de acord să plătească taxele sau costurile suplimentare, care arbitrul stabileşte că vă afectează ca urmare a transferului.

Plata taxelor şi costurilor aferente arbitrajului. Dacă depuneţi o cerere în scris înainte de iniţierea arbitrajului, Garmin va plăti toate taxele de arbitraj, plus costurile şi cheltuielile asociate. Dar sunteţi în continuare responsabil(ă) pentru toate taxele şi costurile suplimentare care vă revin în cadrul arbitrajului, care includ dar fără a se limita la onorariile avocaţiale sau ale martorilor experţi. Pe lângă toate taxele şi costurile recuperabile conform legislaţiei aplicabile, dacă trimiteţi o notificare şi negociaţi cu bună credinţă cu Garmin, conform prevederilor din secţiunea de mai sus, denumită „Soluţionarea revendicărilor pre-arbitraj” şi arbitrul concluzionează că aveţi câştig de cauză în urma arbitrajului, aveţi dreptul să vă recuperaţi onorariile avocaţiale şi costurile rezonabile, conform deciziei arbitrului.

Renunţarea la dreptul la acţiuni colective în justiţie. Cu excepţia unor stipulări contrare din prezenta Prevedere, un arbitru nu poate consolida mai multe revendicări ale unei persoane şi nu poate prezida în niciun al mod asupra niciunei forme de proceduri sau acţiuni colective sau în reprezentare (precum o acţiune colectivă, o acţiune consolidată sau o acţiune iniţiată de un avocat privat pentru interesul public) dacă dvs. şi Garmin nu vă daţi acordul explicit în acest sens după iniţierea arbitrajului. Dacă alegeţi să urmăriţi litigiul în instanţă, renunţând la prezenta Prevedere, aşa cum se specifică mai sus, această Renunţarea la dreptul la acţiuni colective în justiţie nu se aplică în cazul dvs. Cu excepţia măsurii în care acţiunile în reprezentare conform Legii privind acţiunile iniţiate de avocaţii privaţi în interesul public din California (Private Attorney General Act („PAGA”)) sunt excluse din acest Acord (dacă PAGA este aplicabilă), nici dvs., niciun alt utilizator al Serviciilor cu abonament, nu poate fi reprezentant, membru sau un alt tip de participant la o acţiune colectivă, consolidată sau la o procedură de reprezentare fără să fi respectat cerinţele de renunţare de mai sus.

Inexistenţa judecătorului sau juriului în procedura de arbitraj. Arbitrajul nu implică prezenţa unui judecător sau juriu. Înţelegeţi şi sunteţi de acord că acceptând această Prevedere, dvs. şi Garmin renunţaţi fiecare la dreptul de a iniţia un proces cu juriu sau în faţa unui judecător într-un tribunal public. În absenţa acestei Prevederi, dvs. şi Garmin puteţi avea dreptul sau oportunitatea de a intenta acţiuni în instanţă, în faţa unui judecător sau juriu, şi/sau de a participa sau de a fi reprezentaţi într-un dosar depus în instanţă de alte persoane (inclusiv în acţiuni colective). Cu excepţia prevederilor contrare de mai jos, s-a renunţat la aceste drepturi. Alte drepturi pe care le-aţi avea dacă aţi merge în instanţă (de ex., drepturile la recurs şi la anumite tipuri de descoperire) pot fi limitate mai mult sau pot să fie anulate prin renunţare.

Autonomie. Dacă orice clauză din această Prevedere (alta decât clauza privind Renunţarea la dreptul la acţiuni colective în justiţie de mai sus) este declarată ilegală sau neaplicabilă, clauza respectivă va fi eliminată din această Prevedere, iar restul acesteia va rămâne valabilă şi aplicabilă. În cazul în care clauza de Renunţare la dreptul la acţiuni colective în justiţie este declarată ilegală sau neaplicabilă, toată această Prevedere va deveni neaplicabilă şi disputa va fi supusă deciziei unei instanţe.

Continuare. Această Prevedere va rămâne valabilă şi după încheierea perioadei de aplicare a prezentelor Condiţii şi a oricăror Termeni de servicii aplicabili şi după ce întrerupeţi utilizarea Serviciilor cu abonament. Fără a aduce atingere prevederilor contrare din acest Acord, Garmin acceptă că în cazul oricărei modificări aduse acestei Prevederi (alta decât schimbarea Adresei de notificare), puteţi să respingeţi modificarea respectivă şi să cereţi companiei Garmin să respecte conţinutul acestui Acord de la data la care a fost încheiat, dacă între dvs. şi Garmin survine o dispută.

9.2. Cu excepţia dispoziţiilor explicite contrare din această Secţiune 9, prezentele Condiţii şi oricare Termeni de servicii aplicabili, precum şi orice litigiu sau revendicare rezultând din prezentele Condiţii şi Termenii oricărui serviciu aplicabil sau în legătură cu utilizarea Serviciilor cu abonament va fi interpretat(ă) şi soluţionat(ă) în conformitate cu Legea federală de arbitraj, legislaţia federală aplicabilă din S.U.A. şi legile statului Kansas, fără a intra în conflict cu principiile legilor. Prin utilizarea sau abonarea la Serviciile cu abonament, sunteţi de acord că, exceptând litigiile supuse arbitrajului după cum se descrie mai sus, instanţa competentă exclusivă pentru soluţionarea revendicărilor sau a acţiunilor în justiţie cu privire la utilizarea de către dvs. a Serviciilor cu abonament este Tribunalul Districtual al SUA pentru Districtul Kansas sau orice Tribunal din Statul Kansas cu jurisdicţie în Districtul Johnson. Prin prezentul renunţaţi irevocabil, în măsura maximă permisă de lege, la orice obiecţie aveţi sau veţi avea pe viitor privind procedura de soluţionare aplicată de un astfel de tribunal şi asupra oricărei reclamaţii privind competenţa unui astfel de tribunal.

9.3. Dacă (a) nu aveţi reşedinţa în S.U.A., SEE, Regatul Unit, Elveţia, Australia sau Noua Zeelandă, (b) nu accesaţi Serviciile cu abonament din S.U.A., SEE, Regatul Unit, Elveţia, Australia sau Noua Zeelandă şi (c) utilizaţi Serviciile cu abonament în calitate de consumator, atunci, în măsura în care Drepturile dvs. obligatorii de consumator împiedică aplicarea prevederilor Secţiunilor 9.1 şi 9.2, prezentele Condiţii şi oricare Termeni de servicii aplicabili, precum şi orice litigiu sau revendicare decurgând din prezentele Condiţii şi oricare Termeni de servicii aplicabili sau în legătură cu utilizarea Serviciilor cu abonament vor fi supuse legilor din locul dvs. de reşedinţă obişnuit, fără a lua în considerare orice prevederi privind conflictul de legi, şi (cu excepţia cazului în care dumneavoastră şi noi suntem de acord să ne supunem medierii sau arbitrajului) instanţele din raza locului dvs. de reşedinţă obişnuit vor dispune de competenţa de a soluţiona litigiul/revendicarea.

9.4. Doar pentru consumatorii cu reşedinţa în SEE, Regatul Unit, Elveţia, Australia şi Noua Zeelandă: prezentele Condiţii şi oricare Termeni de servicii aplicabili, precum şi orice litigiu sau revendicare decurgând din prezentele Condiţii sau în legătură cu utilizarea Serviciilor cu abonament vor fi supuse legilor din locul dvs. de reşedinţă obişnuit (sub rezerva Secţiunii 9.5 de mai jos) şi instanţele din raza locului dvs. de reşedinţă obişnuit vor dispune de competenţa de a soluţiona litigiul/revendicarea.

9.5. Doar pentru consumatorii din SEE, U.K. Şi Elveţia: dacă nu sunteţi mulţumiţi de modul în care Garmin tratează orice dezacord, atunci ne putem pune de acord pentru a supune cauza unei proceduri de mediere sau arbitraj, dar dvs. şi noi nu avem restricţii să iniţiem proceduri în instanţă. Comisia Europeană pune la dispoziţie o platformă online de soluţionare a litigiilor în SEE, pe care o puteţi accesa aici: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Dacă doriţi să ne aduceţi o chestiune în atenţie, trimiteţi-ne un e-mail la GarminServicesBilling@garmin.com.

9.6. Convenţia Naţiunilor Unite privind vânzarea internaţională de mărfuri este exclusă în mod explicit din aplicarea prezentelor Condiţii. Părţile mai convin să renunţe la orice drept de aplicare a Legii uniforme privind informaţiile privind tranzacţiile pe computer (UCITA) sau a oricărei versiuni a acesteia, care a fost adoptată de orice stat din SUA sub orice formă.

10. Generalităţi

10.1. Accesarea sau utilizarea Serviciilor cu abonament în locuri din afara localităţii dvs. de reşedinţă se face la propria dvs. iniţiativă. Sunteţi singura persoană responsabilă pentru respectarea tuturor legilor aplicabile pentru utilizarea Serviciilor cu abonament. Este interzis accesul la Serviciile cu abonament dacă este complet sau parţial ilegal sau pedepsit. Nu aveţi permisiunea să utilizaţi, să exportaţi altfel sau să re-exportaţi Serviciile cu abonament decât în cazurile autorizate de legislaţia din SUA şi de legile din jurisdicţiile în care sunt obţinute Serviciile cu abonament. Declaraţi şi garantaţi că (a) nu vă aflaţi într-o ţară care face obiectul unui embargou instituit de Guvernul SUA sau care a fost desemnată de Guvernul SUA drept ţară ce „susţine terorismul” şi că (b) nu vă aflaţi pe nicio listă de persoane cu interdicţii sau restricţii impuse de Guvernul SUA, inclusiv pe lista cu cetăţeni special desemnaţi (Specially Designated Nationals) a Departamentului de Trezorerie sau pe lista Departamentului de Comerţ din SUA cu persoane şi companii cu interdicţii. Sunteţi de asemenea de acord să nu utilizaţi Serviciile cu abonament în niciun scop interzis de legislaţia din SUA. În plus, nu veţi exporta sau re-exporta Serviciile cu abonament (a) în (sau pentru niciun cetăţean sau rezident din) nicio ţară pentru ale cărei mărfuri SUA a instituit un embargou; sau (b) pentru nicio persoană de pe lista cu cetăţeni special desemnaţi a Departamentului de Trezorerie din SUA sau de pe listele persoanelor cu restricţii ale Departamentului de Comerţ din SUA.

10.2. Aceste Condiţii, alături de oricare Termeni de servicii aplicabili, termenii şi condiţiile site-urilor web şi acorduri de licenţă pentru utilizatorul final constituie întregul acord între dvs. şi Garmin cu privire la subiectul acestora. Titlurile sunt furnizate strict pentru comoditate.

10.3. Neexercitarea sau nepunerea în practică de către Garmin a oricăruia din drepturile ce îi revin conform prezentelor Condiţii sau oricăror Termeni de servicii aplicabili nu va reprezenta renunţarea la dreptul respectiv. Toate drepturile şi drepturile de despăgubire acordate companiei Garmin sunt cumulative şi nu alternează. Dacă oricare din prevederile prezentelor Condiţii sau ale Termenilor de servicii aplicabili este considerată nevalidă sau neaplicabilă, nevaliditatea sau neaplicabilitatea respectivă nu va afecta restul termenilor şi condiţiilor din prezentele Condiţii sau ale Termenilor de servicii aplicabili, iar părţile vor substitui printr-o prevedere validă care să aproximeze cât mai exact intenţia şi efectul economic ale prevederii nevalide sau neaplicabile. Orice prevedere care, în mod expres sau datorită naturii acesteia, poate rămâne valabilă după rezilierea prezentelor Condiţii şi a oricăror Termeni de servicii aplicabili, inclusiv obligaţiile de plată, declinarea garanţiei, drepturile la despăgubiri şi limitarea răspunderii, arbitrajul şi renunţarea la dreptul la acţiuni colective în justiţie vor rămâne valabile după reziliere.

10.4. Nu puteţi cesiona niciunul dintre drepturile sau obligaţiile dvs. conferite de prezentele Condiţii sau oricare Termeni de servicii aplicabili, dar Garmin poate cesiona oricare dintre drepturile sau obligaţiile sale, conferite de prezentele Condiţii sau oricare Termeni de servicii aplicabili. Prezentele Condiţii şi oricare Termeni de servicii sunt aplicabili în beneficiul părţilor şi sunt obligatorii pentru succesorii şi cesionarii respectivi şi permişi ai acestora.


Dacă achiziţionaţi abonamentul direct de la Garmin:

Entitatea care vă furnizează Serviciile cu abonament depinde de locaţia dvs. şi este supusă schimbărilor, care vă vor fi anunţate de Garmin. Consultaţi informaţiile de mai jos:

Locaţia abonatului

Entitate

Adresă

Spaţiul Economic European; U.K.; Elveţia; Africa; locaţii care nu sunt enumerate

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounsdown Business Park

Southampton, SO40 9LR

Regatul Unit

SUA; Canada

Garmin Services, Inc.

1200 E. 151st Street

Olathe, KS 66062

SUA

Australia şi Noua Zeelandă

Garmin Australasia Pty Ltd.

30 Clay Place

Eastern Creek, NSW 2766

Australia

Reţineţi că tariful iniţial al abonamentului dvs. poate veni de la altă entitate Garmin decât cea descrisă în tabelul de mai sus.

Dacă vă achiziţionaţi abonamentul prin intermediul unui Magazin de aplicaţii:

Furnizorul Serviciilor cu abonament este Garmin International, Inc., 1200 E. 151st Street, Olathe, KS 66062, SUA. Furnizorul Serviciilor cu abonament poate fi modificat de Garmin şi veţi primi o notificare. Relaţia dvs. facturare va fi derulată direct cu operatorul terţ aplicabil al Magazinului cu aplicaţii.