Skip navigation links

Termeni şi condiţii pentru abonamentul Garmin Golf

Ultima actualizare: miercuri, 7 iulie 2021

Versiune: 2021


Termenii şi condiţiile pentru abonamentul Garmin Golf (prezentele „Condiţii”) reprezintă acordul dintre dvs. şi Garmin International, Inc. sau afiliaţii săi (împreună, __ „Garmin”). Uneori Garmin este menţionată în prezentele Condiţii prin utilizarea termenilor „noi”, „nouă” sau „nostru”. Prezentele Condiţii prevăd termenii şi condiţiile aplicabile abonamentului dvs. şi utilizării funcţiilor premium oferite de Garmin spre utilizare în aplicaţia Garmin Golf („Funcţiile cu abonament”__).

CITIŢI PREZENTELE CONDIŢII CU ATENŢIE ÎNAINTE DE A UTILIZA SAU DE A VĂ ABONA LA ORICARE DINTRE FUNCŢIILE CU ABONAMENT. Utilizarea sau abonarea la oricare dintre Funcţiile cu abonament reprezintă acordul dvs. de a respecta prezentele Condiţii. Dacă nu sunteţi de acord cu prezentele Condiţii, nu puteţi utiliza sau nu vă puteţi abona la nicio Funcţie cu abonament. Trebuie să aveţi vârsta de cel puţin 18 ani sau vârsta majoratului aplicabilă în jurisdicţia dvs., pentru a vă abona la Funcţiile cu abonament. Dacă nu aveţi încă vârsta majoratului aplicabilă, trebuie să obţineţi permisiunea părintelui sau tutorelui dvs. pentru a accepta prezentele Condiţii şi a utiliza Funcţiile cu abonament. Dacă nu aveţi încă vârsta majoratului într-o ţară din Spaţiul Economic European (colectiv „SEE”), Regatul Unit („U.K.”) sau Elveţia, părintele sau tutorele dvs. trebuie să accepte prezentele Condiţii în numele dvs.

De asemenea, utilizarea Funcţiilor cu abonament este supusă Acordului de licenţă pentru utilizatorul final pentru aplicaţia Garmin Golf („EULA”) şi Condiţiilor de utilizare ale Garmin („Condiţiile de utilizare”). În caz de conflict între prezentele Condiţii şi EULA sau între prezentele Condiţii şi Condiţiile de utilizare, prezentele Condiţii vor prevala.

Garmin respectă informaţiile pe care ni le oferiţi. Vă rugăm să consultaţi Politica de confidenţialitate Garmin Golf, care explică modul în care Garmin colectează şi utilizează informaţiile pe care le obţinem în urma utilizării Funcţiilor cu abonament.

REŢINEŢI: PREZENTELE CONDIŢII INCLUD O PREVEDERE REFERITOARE LA SOLUŢIONAREA ŞI ARBITRAJUL LITIGIILOR, INCLUSIV RENUNŢAREA LA DREPTUL LA ACŢIUNI COLECTIVE ÎN JUSTIŢIE, CARE VĂ AFECTEAZĂ DREPTURILE CONFORM PREZENTELOR CONDIŢII ŞI CU PRIVIRE LA LITIGIILE PE CARE LE PUTEŢI AVEA CU GARMIN. PUTEŢI REFUZA SĂ ACCEPTAŢI ARBITRAJUL INDIVIDUAL OBLIGATORIU ŞI SĂ RENUNŢAŢI LA DREPTUL LA ACŢIUNI COLECTIVE ÎN JUSTIŢIE STIPULATE ÎN PREVEDERILE DE MAI JOS. DACĂ SUNTEŢI UN CONSUMATOR REZIDENT ÎN SEE, U.K., ELVEŢIA, AUSTRALIA SAU NOUA ZEELANDĂ, PENTRU DVS. NU SUNT APLICABILE ACESTE PREVEDERI PRIVIND ARBITRAJUL INDIVIDUAL OBLIGATORIU ŞI RENUNŢAREA LA DREPTUL LA ACŢIUNI COLECTIVE ÎN JUSTIŢIE.

NICIO PREVEDERE DIN PREZENTELE CONDIŢII NU ARE CA SCOP RESTRÂNGEREA DREPTURILOR DVS. OBLIGATORII DE CONSUMATOR PREVĂZUTE PRIN LEGILE LOCALE („DREPTURILE OBLIGATORII ALE CONSUMATORULUI”). DACĂ EXISTĂ UN CONFLICT ÎNTRE DREPTURILE OBLIGATORII ALE CONSUMATORILOR ŞI PREZENTELE CONDIŢII, SE VOR APLICA DREPTURILE OBLIGATORII ALE CONSUMATORILOR CONFORM LEGISLAŢIEI DIN JURISDICŢIA DVS. LOCALĂ. ÎN PREZENTELE CONDIŢII SPECIFICĂM ANUMITE DREPTURI OBLIGATORII ALE CONSUMATORILOR ŞI JURISDICŢIA LOCALĂ ÎN CARE SE APLICĂ.

1. Funcţii şi planuri de abonament

1.1. Utilizarea Funcţiilor cu abonament necesită deţinerea unui abonament plătit (un „Abonament”). Puteţi găsi informaţii despre diferitele Abonamente oferite de Garmin în aplicaţia Garmin Golf.

1.2. Abonamentul trebuie să fie achiziţionat prin intermediul unui magazin cu aplicaţii terţe, cum ar fi Google Play sau Apple App Store (un „Magazin cu aplicaţii”). Astfel, abonamentul este supus termenilor şi condiţiilor aplicabile ale Magazinului cu aplicaţii („Condiţiile Magazinului cu aplicaţii”). În cazul unui conflict între prezentele Condiţii şi orice Condiţii ale Magazinului cu aplicaţii în legătură cu achiziţia, anularea, rambursarea şi plata abonamentului, Condiţiile Magazinului cu aplicaţii vor prevala.

1.3. Condiţiile abonamentului devin aplicabile de la data primei înregistrări pentru Funcţiile cu abonament. Abonamentul se va reînnoi automat până la data anulării acestuia de către dvs. conform prezentelor Condiţii. Cu excepţia cazului în care Garmin vă notifică altfel, fiecare perioadă de reînnoire va avea aceeaşi durată ca perioada iniţială.

1.4. Nu puteţi vinde, închiria, împrumuta sau tarifa pentru Funcţiile cu abonament sau orice informaţii sau servicii asociate cu sau rezultând din Funcţiile cu abonament fără obţinerea permisiunii în scris de la Garmin.

1.5. Funcţiile cu abonament vă pot fi oferite în numele Garmin de anumiţi afiliaţi şi furnizori de servicii terţi ai Garmin. Acceptaţi faptul că aceşti afiliaţi şi furnizori de servicii terţi au dreptul de a vă oferi Funcţiile cu abonament.

2. Anulare

2.1. Puteţi anula Abonamentul oricând înainte de finalul perioadei curente de facturare. Pentru a anula Abonamentul achiziţionat prin intermediul unui Magazin cu aplicaţii, urmaţi paşii pentru anulare specificaţi de Magazinul cu aplicaţii aplicabil. Anularea Abonamentului va deveni aplicabilă la sfârşitul perioadei de facturare curente la momentul respectiv. Veţi avea acces la Funcţiile cu abonament până la data la care anularea devine aplicabilă la sfârşitul perioadei de facturare curente la momentul respectiv.

2.2. Dacă nu respectaţi prezentele Condiţii, EULA şi Condiţiile de utilizare sau orice alte condiţii aplicabile în legătură cu utilizarea Funcţiilor cu abonament, sau dacă acţionaţi într-un mod care indică în mod clar faptul că nu intenţionaţi sau nu puteţi să respectaţi prezentele Condiţii, EULA şi Condiţiile de utilizare sau orice alte condiţii aplicabile, Garmin poate anula Abonamentul dvs. şi sista furnizarea, în tot sau în parte, a Funcţiilor cu abonament în orice moment, fără nicio notificare sau răspundere faţă de dvs. (cu excepţia cazurilor în care notificarea prealabilă este obligatorie conform legilor, standardelor şi codurilor aplicabile). De asemenea, Garmin poate anula Abonamentul dvs. dacă este obligată să facă acest lucru de orice organism de reglementare şi/sau lege. Anularea abonamentului dvs. de către Garmin nu vă va scuti de nicio taxă aplicabilă care poate fi scadentă.

3. Tarife şi plată

3.1. Tarifele aferente Abonamentului vor fi facturate în mod recurent pe baza datelor pentru plăţi furnizate de dvs. Magazinului cu aplicaţii aplicabil prin care aţi achiziţionat Abonamentul.

3.2. Cu excepţia cazului în care condiţiile şi/sau politicile Magazinului cu aplicaţii aplicabil prevăd altfel, plăţile pentru Funcţiile cu abonament sunt nerambursabile şi nu veţi fi creditat pentru orice Funcţii cu abonament neutilizate.

3.3. Dacă nu se prevede contrariul, preţul publicat pentru Abonament nu include toate taxele pentru vânzări, pe valoare adăugată, de utilizare, accize, ad valorem, pentru bunuri şi servicii, vânzări armonizate şi proprietate sau orice alte taxe, impuse în prezent sau ulterior, în mod direct sau indirect, de orice autoritate sau agenţie guvernamentală. Sunteţi obligat(ă) să plătiţi aceste taxe, iar aceste taxe pot fi adăugate la preţul final facturat.

3.4. Din când în când putem oferi versiuni de probă şi alte promoţii care pot afecta preţurile şi care sunt guvernate de termeni şi condiţii separate de prezentele Condiţii. Dacă există un conflict între condiţiile unei promoţii şi prezentele Condiţii, condiţiile promoţiei vor prevala. Prin acceptarea oricărei oferte promoţionale, acceptaţi condiţiile promoţiei, inclusiv orice restricţii temporale, şi sunteţi de acord să vă furnizaţi datele pentru plăţi Magazinului cu aplicaţii aplicabil pentru orice servicii suplimentare şi să vă prelungiţi Abonamentul peste perioada promoţională. Imediat după încheierea oricărei perioade promoţionale, veţi fi tarifat prin Magazinul cu aplicaţii aplicabil la preţul integral aplicabil, dacă nu anulaţi Abonamentul înainte de finalul perioadei promoţionale.

4. Conţinutul utilizatorului; Stocare

4.1. Pentru a putea utiliza Funcţiile cu abonament trebuie să vă creaţi un cont. Sunteţi de acord să furnizaţi, să menţineţi şi să actualizaţi informaţii precise, adevărate şi complete despre dvs., conform cerinţelor procesului nostru de înregistrare. Sunteţi de acord să nu vă prezentaţi ca altă persoană sau entitate sau să prezentaţi în mod fals o altă identitate sau afiliere cu altă persoană sau entitate, inclusiv utilizarea unui nume de utilizator, parolă sau informaţii de cont aparţinând altei persoane şi nici să nu utilizaţi numele, aspectul, vocea, imaginea sau fotografia aparţinând altei persoane. De asemenea, sunteţi de acord să ne înştiinţaţi prompt, contactându-ne la garminsecurity@garmin.com, cu privire la orice utilizare neautorizată a numelui dvs. de utilizator, a parolei dvs. şi a altor informaţii din contul dvs. sau cu privire la orice altă încălcare a securităţii despre care luaţi la cunoştinţă sau în legătură cu orice Funcţii cu abonament.

4.2. Putem suspenda sau închide contul dvs. şi permisiunea acordată dvs. de a utiliza orice serviciu plătit sau neplătit ca urmare a nerespectării prezentelor Condiţii, EULA şi Condiţiilor de utilizare.

4.3. Sunteţi şi rămâneţi singura persoană responsabilă pentru tot conţinutul pe care îl creaţi, transmiteţi sau afişaţi prin Funcţiile cu abonament („Conţinutul utilizatorului”) şi pentru consecinţele acţiunilor dvs. Veţi fi singura persoană răspunzătoare pentru orice daune care rezultă din încălcarea drepturilor de autor, a drepturilor de proprietate sau a oricăror alte tipuri de vătămări care decurg din Conţinutul utilizatorului. Vă păstraţi dreptul de autor şi toate celelalte drepturi pe care le deţineţi deja asupra Conţinutului utilizatorului pe care îl creaţi, transmiteţi sau afişaţi. Acceptaţi şi sunteţi de acord că, prin crearea, postarea sau afişarea acestui Conţinut al utilizatorului, acordaţi Garmin o licenţă gratuită, perpetuă, neexclusivă, irevocabilă şi globală pentru a reproduce, adapta, modifica, traduce, publica, interpreta şi prezenta în mod public şi distribui orice Conţinut al utilizatorului după cum este necesar pentru furnizarea Funcţiilor cu abonament. În plus, sunteţi de acord că această licenţă include dreptul companiei Garmin de a pune acest Conţinut al utilizatorului la dispoziţia altor companii, organizaţii sau persoane, după cum este necesar pentru furnizarea Funcţiilor cu abonament. Temeiul pe baza căruia putem accesa şi utiliza orice date cu caracter personal descrise mai sus este prevăzut în Politica de confidenţialitate Garmin Golf.

4.4. Contului dvs. i se va aloca o capacitate limitată de stocare a Conţinutului utilizatorului aferent Abonamentului dvs., cum ar fi fişierele video. Dacă depăşiţi capacitatea de stocare alocată pentru contul dvs., fişierele din contul dvs. vor fi şterse automat în ordinea în care acestea au fost încărcate, începând cu fişierele create primele. Stocarea Conţinutului utilizatorului generat prin Funcţiile cu abonament, cum ar fi conţinut video, necesită un Abonament activ. Dacă Abonamentul dvs. este anulat sau întrerupt, Garmin îşi rezervă dreptul de a revoca sau a restricţiona accesul la oricare şi la tot Conţinutul de utilizator stocat în contul dvs. şi/sau de a vă şterge Conţinutul de utilizator.

4.5. Funcţiile cu abonament pot include aplicaţii dezvoltate de terţe părţi. Garmin nu este responsabilă şi nici nu face demersuri cu privire la conţinutul sau funcţionalitatea unor astfel de aplicaţii din partea terţilor şi nici privind practicile de confidenţialitate aparţinând unor astfel de dezvoltatori terţi. Dacă decideţi să descărcaţi şi să utilizaţi astfel de aplicaţii aparţinând unor terţe părţi, o faceţi pe propriul risc.

5. Declinarea garanţiei; Limitarea răspunderii

5.1. Garmin nu acordă nicio garanţie sau declaraţie cu privire la exactitatea, fiabilitatea, completitudinea sau oportunitatea Funcţiilor cu abonament sau cu privire la rezultatele care trebuie obţinute din utilizarea Funcţiilor cu abonament. Funcţiile cu abonament suferă modificări periodice, iar acestea pot avea loc oricând. Este posibil ca unele Funcţii cu abonament (sau porţiuni ale acestora) să fie furnizate de terţe părţi, iar Garmin nu poate fi făcută responsabilă pentru nicio astfel de Funcţie cu abonament (sau porţiuni ale acesteia) furnizată de terţe părţi.

5.2. ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAŢIA APLICABILĂ, GARMIN NU GARANTEAZĂ CĂ FUNCŢIILE CU ABONAMENT VOR FUNCŢIONA FĂRĂ NICIO EROARE SAU CĂ ACESTEA NU CONŢIN VIRUŞI DE COMPUTER SAU ALT CONŢINUT DĂUNĂTOR. ÎN CAZUL ÎN CARE CA URMARE A UTILIZĂRII DE CĂTRE DVS. A FUNCŢIILOR CU ABONAMENT SURVINE NECESITATEA DE A REPARA SAU ÎNLOCUI ECHIPAMENTE SAU ARE LOC O PIERDERE DE PROFIT SAU DE DATE, GARMIN NU ESTE RESPONSABILĂ PENTRU ASTFEL DE COSTURI.

5.3. ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAŢIA APLICABILĂ, FUNCŢIILE CU ABONAMENT SUNT FURNIZATE „CA ATARE” FĂRĂ NICIO GARANŢIE DE NICIUN FEL. GARMIN, ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGE, DECLINĂ ORICE GARANŢIE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANŢIA DE VANDABILITATE, DE NEÎNCĂLCARE A DREPTURILOR DE PROPRIETATE SAU ALE TERŢILOR ŞI GARANŢIA DE ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP.

5.4. ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAŢIA APLICABILĂ, GARMIN NU GARANTEAZĂ CĂ NICIUN CONŢINUT STOCAT DE DVS. PRIN FUNCŢIILE CU ABONAMENT (INCLUSIV CONŢINUTUL UTILIZATORULUI) NU VA FI DETERIORAT, CORUPT, ŞTERS, PIERDUT SAU ELIMINAT ÎN CONFORMITATE CU PREZENTELE CONDIŢII. COMPANIA GARMIN NU VA FI RESPONSABILĂ ÎN CAZUL PRODUCERII ACESTOR DAUNE, CORUPERI, ŞTERGERI, PIERDERI SAU ELIMINĂRI. Sunteţi singura persoană responsabilă pentru realizarea copiilor de rezervă pentru propriile date.

5.5. Utilizarea Funcţiilor cu abonament se face pe propriul risc. Dacă nu sunteţi mulţumit(ă) de Funcţiile cu abonament sau de prezentele Condiţii, singura soluţie este întreruperea utilizării Funcţiilor cu abonament. GARMIN NU VA FI SUB NICIO FORMĂ RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA DAUNE INCIDENTALE, EXEMPLARE ŞI PE CALE DE CONSECINŢĂ, PROFITURI PIERDUTE SAU DAUNE CAUZATE DE PIERDEREA DATELOR SAU DE ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂŢII) REZULTATE DIN UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DE A UTILIZA FUNCŢIILE CU ABONAMENT, INDIFERENT DACĂ SE BAZEAZĂ PE GARANŢIE, CONTRACT, PREJUDICIU SAU ALTĂ TEORIE JURIDICĂ ŞI INDIFERENT DACĂ GARMIN ESTE SAU NU AVIZATĂ DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE. UNELE JURISDICŢII NU PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA DAUNELOR ACCIDENTALE SAU PE CALE DE CONSECINŢĂ, DE ACEEA ESTE POSIBIL CA LIMITAREA SAU EXCLUDEREA DE MAI SUS SĂ NU VI SE APLICE, CAZ ÎN CARE ACEASTĂ EXCLUDERE SAU LIMITARE SE APLICĂ ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAŢIA APLICABILĂ. În statul New Jersey, această declinare a răspunderii în caz de daune nu se aplică actelor intenţionate sau iresponsabile sau neglijenţelor grave din partea Garmin.

5.1. DOAR PENTRU CONSUMATORII REZIDENŢI ÎN SEE, U.K., ELVEŢIA, AUSTRALIA ŞI NOUA ZEELANDĂ: LIMITĂRILE STIPULATE ÎN SECŢIUNEA 5 FAC OBIECTUL URMĂTOARELOR MODIFICĂRI:

A. Secţiunea 5 din prezentele Condiţii nu se aplică pentru a limita obligaţia Garmin de a respecta garanţiile aplicabile acordate consumatorilor în conformitate cu Legea consumatorului din Australia, aşa cum se specifică în Anexa 2 a Legii privind concurenţa şi consumatorii 2010 (Cth).

B. În baza punctului C. de mai jos, responsabilitatea Garmin pentru orice răspundere, pierdere, cost sau daune, indiferent cum sunt cauzate (inclusiv prin neglijenţa Garmin), suferite sau suportate de dvs., generate de nerespectarea de către Garmin a unei garanţii pentru consumatori atunci când a furnizat Funcţiile cu abonament este limitată la (la alegerea Garmin) (1) refurnizarea respectivei Funcţii cu abonament sau la (2) plata costului reluării furnizării Funcţiilor cu abonament de către Garmin.

C. Limitările precedente de la punctul B. nu se aplică dacă nu este corect sau rezonabil ca Garmin să se bazeze pe acestea în scopurile secţiunii 64A din Legislaţia privind consumatorii din Australia aşa cum sunt specificate în Programul 2 al Legii privind concurenţa şi consumatorii din 2010 (Cth).

A. Secţiunea 5 din prezentele Condiţii nu se aplică pentru a limita obligaţia Garmin de a respecta garanţiile aplicabile acordate consumatorilor în conformitate cu Legea privind garanţiile pentru consumatori din 1993.

B. În cazul în care un consumator are dreptul la compensaţii de la Garmin din cauza faptului că Garmin nu a respectat o garanţie pentru consumatori atunci când a furnizat Funcţiile cu abonament, consumatorul va primi compensaţiile specificate de Legea privind garanţiile pentru consumatori din 1993.

A. Secţiunea 5 din prezentele Condiţii nu se aplică pentru a limita sau exclude obligaţiile pe care le are Garmin conform legilor aplicabile privind protecţia consumatorilor. Garmin va furniza Funcţiile cu abonament cu nivelul rezonabil de atenţie şi abilitate pe care îl demonstrează în general un furnizor competent de astfel de servicii. În consecinţă, Garmin nu promite că (1) utilizarea Funcţiilor cu abonament va fi neîntreruptă sau lipsită de erori cauzate de anumite aspecte ale Funcţiilor cu abonament care nu pot fi controlate de Garmin. Garmin poate realiza actualizări şi lucrări de întreţinere şi poate suspenda sau reduce semnificativ Funcţiile cu abonament pe perioade rezonabile de timp din motive tehnice sau operaţionale şi vă va informa, în măsura în care este practic şi rezonabil, de acestea; sau că (2) Funcţiile cu abonament sau software-ul asociat nu vor fi afectate de pierdere, corupere, atacuri, viruşi, interferenţe, hacking sau altă încălcare a securităţii care nu pot fi sub controlul rezonabil al companiei Garmin şi sub controlul rezonabil al furnizorilor Garmin, chiar şi când Garmin şi furnizorii au exercitat un nivel rezonabil de atenţie şi abilitate. Veţi fi responsabili pentru realizarea copiilor de siguranţă pentru propriul sistem. Dacă ceva nu funcţionează, Garmin va încerca să remedieze rapid şi când este posibil, Garmin va încerca să furnizeze din nou serviciile afectate. Dacă nu putem face acest lucru, în unele cazuri, este posibil să aveţi dreptul la o rambursare integrală sau parţială a contravalorii serviciilor afectate. Dacă Funcţiile cu abonament sunt suspendate, reduse semnificativ sau dacă nu respectă în alt mod standardul descris mai sus o perioadă nerezonabil de lungă, puteţi avea dreptul să reziliaţi contractul; consultaţi prevederile privind rezilierea în condiţiile Magazinului cu aplicaţii.

B. Cu excepţia prevederilor specificate la punctul D. de mai jos sau dacă vă exercitaţi orice drept de consumator aplicabil de a primi o rambursare sau compensaţie care nu poate fi limitată sau exclusă, în niciun caz Garmin, directorii, managerii superiori, angajaţii, afiliaţii, agenţii, contractorii sau licenţiatorii săi nu vor fi răspunzători pentru nicio pierdere sau daună cauzată de Garmin, de angajaţii sau agenţii săi când:

  1. aceasta este cauzată de dvs. (de exemplu: prin nerespectarea instrucţiunilor de utilizare pe care vi le-am pus la dispoziţie sau a cerinţelor minime de sistem recomandate de noi);
  2. este cauzată de o terţă parte care nu are nicio legătură cu Garmin sau orice alt eveniment care nu se află sub controlul rezonabil al companiei Garmin sau al furnizorilor Garmin, chiar şi când Garmin şi furnizorii au exercitat atenţie şi abilităţi rezonabile;
  3. nu a fost încălcată nicio obligaţie legală de întreţinere pe care v-o datorează Garmin sau oricare dintre angajaţii sau agenţii acesteia;
  4. nu este un rezultat al unei asemenea încălcări care poate fi prevăzut în mod rezonabil;
  5. orice amplificare a pierderii sau daunelor este cauzată de încălcarea de către dvs. a oricărei prevederi din prezentele Condiţii;
  6. este generată de o decizie luată de Garmin de a elimina sau refuza să proceseze orice informaţie sau conţinut, de a vă avertiza, de a suspenda sau întrerupe accesul dvs. la Funcţiile cu abonament sau de a lua orice altă măsură în timpul investigaţiilor unei încălcări suspectate sau ca urmare a concluziei Garmin că a avut loc o încălcare a acestor Condiţii; sau
  7. este corelată cu pierderea de profit, de clienţi, cu întreruperea activităţii comerciale, pierderea de oportunităţi de afaceri sau a capacităţii dvs. de utilizare în scopuri comerciale, de afaceri sau de revânzare, sau (dacă Garmin, angajaţii sau agenţii săi nu se fac vinovaţi de neglijenţă) orice pierdere de date sau corupere de date în legătură cu utilizarea Funcţiilor cu abonament de dvs.

C. Garmin va exercita un nivel rezonabil de atenţie şi competenţă pentru a proteja informaţiile oferite de dvs. în legătură cu Funcţiile cu abonament, inclusiv împotriva utilizării frauduloase.

D. Nicio prevedere din prezentele Condiţii nu elimină sau limitează răspunderea Garmin pentru fraudă, neglijenţă gravă, conduită ilicită intenţionată sau deces şi vătămare corporală.

6. Despăgubire

6.1. În măsura maximă permisă de lege, sunteţi de acord să despăgubiţi, să apăraţi şi să exoneraţi compania Garmin şi filialele sale, licenţiatorii, prestatorii de servicii şi furnizorii acesteia, precum şi directorii, managerii, angajaţii şi agenţii respectivi ai acestora în faţa şi împotriva oricărei şi tuturor revendicărilor, acţiunilor în justiţie, proceselor sau procedurilor, precum şi împotriva oricăror şi tuturor pierderilor, obligaţiilor, daunelor, costurilor şi cheltuielilor (incluzând onorariile avocaţiale rezonabile) care decurg sau au legătură cu utilizarea dvs. neautorizată a Funcţiilor cu abonament şi a oricărui software asociat.

6.2. __Doar pentru consumatorii din SEE, U.K., Elveţia, Australia şi Noua Zeelandă: prevederile privind despăgubirea de mai sus nu se aplică pentru dvs., dar puteţi fi răspunzători în faţa Garmin, a directorilor, managerilor, angajaţilor, afiliaţilor, agenţilor, contractanţilor şi licenţiatorilor săi pentru orice acţiune survenită ca urmare a încălcării prezentelor Condiţii. De asemenea, puteţi fi răspunzător/răspunzătoare pentru orice măsură luată de Garmin în cadrul investigaţiei sale a unei încălcări suspectate a prezentelor Condiţii sau ca urmare a constatărilor sale sau a deciziei că a avut loc o încălcare a prezentelor Condiţii.

7. Arbitraj; Legea aplicabilă

7.1. Soluţionarea litigiilor şi arbitraj; Renunţarea la dreptul la acţiuni colective

Citiţi cu atenţie această prevedere. Vă afectează drepturile legale. Dacă sunteţi un consumator rezident în SEE, U.K., Elveţia, Australia sau Noua Zeelandă, prezenta Secţiune 7.1 nu se aplică pentru dvs.

Prezenta prevedere Soluţionarea litigiilor şi arbitraj; Renunţarea la dreptul la acţiuni colective (prezenta „Prevedere”) facilitează soluţionarea promptă şi eficientă a oricărui litigiu (de ex., o revendicare sau controversă, indiferent dacă se bazează pe un contract, un statut, un regulament, o ordonanţă, un prejudiciu, inclusiv, dar fără a se limita la fraudă, declaraţii false, inducere în eroare sau neglijenţă, sau pe orice altă teorie juridică sau echitabilă şi include validitatea, aplicabilitatea şi obiectul prezentei Prevederi (cu excepţia aplicabilităţii clauzei de mai jos de Renunţare la dreptul la acţiuni colective), care pot surveni între dvs. şi Garmin. Aşadar, în fapt, termenul „litigiu” are cel mai larg sens aplicabil prin legislaţie şi include toate revendicările împotriva altor părţi în legătură cu serviciile sau produsele care vă sunt furnizate (precum licenţiatorii, furnizorii, distribuitorii sau furnizorii terţi ai Garmin) oricând formulaţi plângeri şi împotriva companiei Garmin în cadrul aceleiaşi proceduri.

Prezenta Prevedere stipulează că toate disputele dintre dvs. şi Garmin vor fi soluţionate prin arbitraj obligatoriu deoarece acceptarea prezentelor Condiţii constituie renunţarea la dreptul dvs. de a formula de plângeri şi la orice oportunitate de a compărea în faţa unui judecător sau juriu. Cu alte cuvinte, nu există judecător sau juriu în arbitraj, iar revizuirea în instanţă a unei decizii arbitrale este limitată. Arbitrul trebuie să respecte prezentul acord şi poate decide acordarea aceloraşi daune şi despăgubiri ca o instanţă (inclusiv onorariile avocaţiale). Dar aveţi dreptul de a nu accepta această Prevedere, ceea ce înseamnă că aveţi dreptul sau oportunitatea de a intenta acţiuni în instanţă, în faţa unui judecător sau juriu, şi/sau de a participa sau a fi reprezentaţi într-un dosar depus în instanţă de alte persoane (inclusiv dar fără limitare la acţiunile colective). ATÂT DVS., CÂT ŞI GARMIN SUNTEŢI DE ACORD CA, EXCEPTÂND PREVEDERILE DE MAI JOS, ORICARE ŞI TOATE DISPUTELE, AŞA CUM SUNT DEFINITE MAI SUS, FIE CĂ EXISTĂ ÎN PREZENT, FIE SUNT BAZATE PE FAPTE SAU OMISIUNI DIN TRECUT SAU VIITOR, VOR FI SOLUŢIONATE EXCLUSIV ŞI DEFINITIV PRIN ARBITRAJ OBLIGATORIU ŞI NU ÎN INSTANŢĂ ÎN CONFORMITATE CU PREZENTA PREVEDERE.

Soluţionarea revendicărilor pre-arbitraj. Pentru toate litigiile, fie că sunt urmărite în instanţă sau supuse arbitrajului, mai întâi, trebuie să acordaţi companiei Garmin oportunitatea de a le soluţiona, trimiţând o notificare prin poştă către Garmin, la adresa 1200 E. 151st Street, Olathe, Kansas, 66062, SUA, În atenţia: Departamentului juridic; această notificare trebuie să includă următoarele informaţii: (1) numele dvs., (2) adresa dvs., (3) o descriere scrisă a litigiului şi (4) o descriere a despăgubirii pe care o doriţi. Dacă Garmin nu soluţionează disputa în termen de 45 de zile după primirea notificării, puteţi iniţia arbitrajul pentru disputa respectivă. Puteţi urmări disputa în instanţă exclusiv în circumstanţele descrise mai jos.

Excluderi de la arbitraj/Dreptul de a renunţa. Fără a aduce atingere prevederilor de mai sus, dvs. sau Garmin puteţi alege să soluţionaţi un litigiu în instanţă şi să nu îl supuneţi arbitrajului dacă: (a) litigiul se califică pentru intentarea unei acţiuni la o instanţă competentă pentru soluţionarea cererilor pentru daune cu valoare mică; sau (b) DVS. RENUNŢAŢI LA PROCEDURILE DE ARBITRAJ ÎN TERMEN DE 30 DE ZILE DE LA DATA LA CARE AŢI ACCEPTAT INIŢIAL PREZENTELE CONDIŢII („Termenul limită pentru renunţare”). Puteţi să nu acceptaţi prezenta Prevedere trimiţând o notificare prin e-mail la GarminServicesBilling@garmin.com, iar această notificare trebuie să includă următoarele informaţii: (1) numele dvs.; (2) adresa dvs.; (3) o declaraţie clară că nu doriţi să soluţionaţi disputele cu Garmin prin arbitraj. Decizia de a renunţa la prezenta prevedere nu va avea efecte negative asupra relaţiei dvs. cu Garmin, dar orice solicitare de renunţare primită după Termenul limită pentru renunţare nu va fi validă şi trebuie să supuneţi litigiul la arbitraj sau să îl înaintaţi instanţei competente pentru soluţionarea cererilor pentru daune cu valoare mică.

Proceduri de arbitraj.

Dacă această Prevedere se aplică şi disputa nu este soluţionată aşa cum se prevede mai sus (Soluţionarea revendicării pre-arbitraj), dvs. sau Garmin puteţi iniţia procedurile de arbitraj. American Arbitration Association (Asociaţia Americană de Arbitraj „AAA”), www.adr.org sau JAMS, www.jamsadr.com, vor arbitra toate litigiile, iar arbitrajul va avea loc în faţa unui singur arbitru. Arbitrajul va începe ca procedură individuală şi în niciun caz nu va fi iniţiat sau menţinut sau audiat ca arbitraj colectiv. Toate cauzele vor fi supuse deciziei arbitrului, inclusiv domeniul de aplicare al prezentei Prevederi.

Pentru arbitrajul iniţiat în faţa AAA, pentru litigiile cu o valoare mai mică de 75.000 USD (sau suma echivalentă în moneda dvs. locală), se vor aplica Procedurile suplimentare ale AAA pentru litigiile legate de consumatori; pentru litigiile cu o valoare de cel puţin 75.000 USD (sau suma echivalentă în moneda dvs. locală), se aplică Regulile de arbitraj comercial ale AAA. În ambele situaţii, se vor aplica Regulile opţionale ale AAA pentru Măsuri urgente de protecţie. Regulile AAA pot fi consultate la adresa www.adr.org sau sunând la 1-800-778-7879. Pentru arbitrajul în faţa JAMS, se vor aplica Regulile şi Procedurile complete de arbitraj ale JAMS şi Protocoalele JAMS recomandate privind descoperirea în arbitraj pentru cauze private şi comerciale. Regulile JAMS pot fi consultate la adresa www.jamsadr.org sau sunând la 1-800-352-5267. Prezenta Prevedere are prioritate în caz de conflict cu regulile de arbitraj aplicabile. Pentru arbitraj nu se aplică în nicio circumstanţă procedurile sau regulile acţiunilor colective în instanţă.

Deoarece Funcţiile cu abonament şi prezentele Condiţii se referă la comerţul interstatal, Legea federală de arbitraj din SUA („FAA”) guvernează arbitrabilitatea tuturor litigiilor. Dar arbitrul va aplica dreptul material aplicabil în conformitate cu FAA şi regulamentul aplicabil privind limitările sau condiţia obligatorie pentru proces.

Decizia arbitrală. Arbitrul poate acorda în mod individual orice despăgubire disponibilă conform legislaţiei aplicabile, dar nu va avea capacitatea de a acorda despăgubiri în detrimentul sau în beneficiul niciunei persoane care nu este parte în procedură. Arbitrul îşi va comunica decizia în scris dar nu are obligaţia de a specifica motivele, decât dacă i se cere de una dintre Părţi. Această decizie va fi definitivă şi obligatorie pentru părţi, cu excepţia oricărui drept de recurs conferit de FAA, şi poate fi adusă în faţa oricărei instanţe care are jurisdicţie asupra părţilor, cu scopul punerii în aplicare.

Locul arbitrajului. Dvs. sau Garmin puteţi iniţia arbitrajul fie în districtul Johnson, statul Kansas, SUA, fie în districtul judiciar federal din care face parte adresa dvs. de facturare. Dacă alegeţi a doua opţiune, Garmin poate transfera arbitrajul în districtul Johnson, statul Kansas, SUA, dacă Garmin este de acord să plătească taxele sau costurile suplimentare, care arbitrul stabileşte că vă afectează ca urmare a transferului.

Plata onorariilor şi costurilor aferente procedurii de arbitraj. Dacă depuneţi o cerere în scris înainte de iniţierea arbitrajului, Garmin va plăti toate taxele de arbitraj, plus costurile şi cheltuielile asociate. Dar sunteţi în continuare responsabil(ă) pentru toate taxele şi costurile suplimentare care vă revin în cadrul arbitrajului, care includ dar fără a se limita la onorariile avocaţiale sau ale martorilor experţi. Pe lângă toate taxele şi costurile recuperabile conform legislaţiei aplicabile, dacă trimiteţi o notificare şi negociaţi cu bună credinţă cu Garmin, conform prevederilor din secţiunea de mai sus, denumită „Soluţionarea revendicărilor pre-arbitraj” şi arbitrul concluzionează că aveţi câştig de cauză în urma arbitrajului, aveţi dreptul să vă recuperaţi onorariile avocaţiale şi costurile rezonabile, conform deciziei arbitrului.

Renunţarea la dreptul la acţiuni colective. Cu excepţia unor stipulări contrare din prezenta Prevedere, un arbitru nu poate consolida mai multe revendicări ale unei persoane şi nu poate prezida în niciun alt mod asupra niciunei forme de proceduri sau acţiuni colective sau în reprezentare (precum o acţiune colectivă, o acţiune consolidată sau o acţiune iniţiată de un avocat privat pentru interesul public) dacă dvs. şi Garmin nu vă daţi acordul explicit în acest sens după iniţierea arbitrajului. Dacă optaţi pentru soluţionarea litigiului în instanţă prin renunţarea la Prevederea referitoare la arbitraj, conform celor menţionate mai sus, această prevedere privind Renunţarea la dreptul la acţiuni colective nu vi se va aplica. Exceptând în măsura în care acţiunile în reprezentare prevăzute prin Legea privind acţiunile intentate de avocaţi privaţi pentru interesul public din California („PAGA”) sunt excluse din prezentul Acord (dacă PAGA este aplicabilă), dumneavoastră sau orice alt utilizator al Funcţiilor cu abonament nu puteţi fi un reprezentant sau membru al unui colectiv sau nu puteţi participa la o acţiune colectivă, consolidată sau în reprezentare cu nerespectarea cerinţelor de renunţare de mai sus.

Arbitraj fără judecător sau juriu. Arbitrajul nu implică prezenţa unui judecător sau a unui juriu. Înţelegeţi şi sunteţi de acord că acceptând această Prevedere, dvs. şi Garmin renunţaţi fiecare la dreptul de a iniţia un proces cu juriu sau în faţa unui judecător într-un tribunal public. În absenţa acestei Prevederi, dvs. şi Garmin puteţi avea dreptul sau oportunitatea de a intenta acţiuni în instanţă, în faţa unui judecător sau juriu, şi/sau de a participa sau de a fi reprezentaţi într-un dosar depus în instanţă de alte persoane (inclusiv în acţiuni colective). Cu excepţia prevederilor contrare de mai jos, s-a renunţat la aceste drepturi. Alte drepturi pe care le-aţi avea dacă aţi merge în instanţă (de ex., drepturile la recurs şi la anumite tipuri de descoperire) pot fi limitate mai mult sau pot să fie anulate prin renunţare.

__Independenţa clauzelor.__Dacă orice clauză din această Prevedere (alta decât clauza privind Renunţarea la dreptul la acţiuni colective de mai sus) este declarată ilegală sau neaplicabilă, clauza respectivă va fi eliminată din această Prevedere, iar restul acesteia va rămâne valabilă şi aplicabilă. În cazul în care clauza de Renunţare la dreptul la acţiuni colective în justiţie este declarată ilegală sau neaplicabilă, toată această Prevedere va deveni neaplicabilă şi disputa va fi supusă deciziei unei instanţe.

Continuare. Prezenta Prevedere va continua să fie aplicabilă după încetarea prezentelor Condiţii şi întreruperea utilizării Funcţiilor cu abonament. Fără a aduce atingere prevederilor contrare din acest Acord, Garmin acceptă că în cazul oricărei modificări aduse acestei Prevederi (alta decât schimbarea Adresei de notificare), puteţi să respingeţi modificarea respectivă şi să cereţi companiei Garmin să respecte conţinutul acestui Acord de la data la care a fost încheiat, dacă între dvs. şi Garmin survine o dispută.

7.2. Cu excepţia prevederilor explicite din Secţiunea 7, toate aspectele juridice derivate din sau legate de utilizarea Funcţiilor cu abonament vor fi tratate şi determinate în conformitate cu Legea federală de arbitraj, legislaţia federală aplicabilă din SUA şi legile din statul Kansas, fără a intra în conflict cu principiile legilor. Prin utilizarea sau abonarea la Funcţiile cu abonament, sunteţi de acord că, exceptând litigiile supuse arbitrajului după cum se descrie mai sus, instanţa competentă exclusivă pentru soluţionarea revendicărilor sau a acţiunilor în justiţie cu privire la utilizarea de către dvs. a Funcţiilor cu abonament este Tribunalul Districtual al SUA pentru Districtul Kansas sau orice Tribunal din Statul Kansas cu jurisdicţie în Districtul Johnson. Prin prezenta renunţaţi irevocabil, în măsura maximă permisă de lege, la orice obiecţie aveţi sau veţi avea pe viitor privind procedura de soluţionare aplicată de un astfel de tribunal şi asupra oricărei reclamaţii privind competenţa unui astfel de tribunal.

7.3. Dacă (a) nu sunteţi rezident al S.U.A., (b) nu accesaţi Funcţiile cu abonament din S.U.A. şi (c) utilizaţi Funcţiile cu abonament în calitate de consumator, orice dispută sau revendicare care decurge din prezentele Condiţii va fi guvernată de legislaţia din jurisdicţia în care locuiţi, indiferent de orice prevederi legale contradictorii, şi vă puteţi supune jurisdicţiei neexclusive a instanţelor din statul, provincia sau ţara a cărei legislaţie este aplicabilă. Asta înseamnă că dacă dvs. sau noi putem să formulăm o acţiune în justiţie cu privire la prezentele Condiţii, putem face acest lucru într-un tribunal din Statul Kansas, dar putem iniţia acţiunea şi în orice altă ţară dacă este acceptată de tribunalele acesteia. Pentru consumatorii rezidenţi în SEE, U.K. Şi Elveţia: acest tribunal este probabil cel din ţara în care locuiţi şi deşi legile din Statul Kansas se pot aplica în continuare, acesta se va supune legii locale obligatorii din ţara dvs. de reşedinţă, inclusiv Drepturilor obligatorii ale consumatorilor.

7.4. Convenţia Naţiunilor Unite privind vânzarea internaţională de mărfuri este exclusă în mod explicit din aplicarea prezentelor Condiţii. Părţile convin de asemenea să renunţe la orice drept de aplicare a Legii uniforme privind informaţiile privind tranzacţiile pe computer (UCITA) sau a oricărei versiuni a acesteia, care a fost adoptată de orice stat din SUA sub orice formă.

7.5. Doar pentru consumatorii din SEE, U.K. şi Elveţia: dacă nu sunteţi mulţumiţi de modul în care Garmin tratează orice dezacord, atunci ne putem pune de acord pentru a supune cauza unei proceduri de mediere sau arbitraj, dar dvs. şi noi nu avem restricţii să iniţiem proceduri în instanţă. Comisia Europeană pune la dispoziţie o platformă online de soluţionare a disputelor, pe care o puteţi accesa aici: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Dacă doriţi să ne aduceţi o chestiune în atenţie, trimiteţi-ne un e-mail la GarminServicesBilling@garmin.com.

8 Generalităţi

8.1. Accesarea sau utilizarea Funcţiilor cu abonament în locuri din afara localităţii dvs. de reşedinţă se face la propria dvs. iniţiativă. Sunteţi responsabil(ă) exclusiv pentru respectarea legilor locale, dacă şi în măsura în care legile locale sunt aplicabile. Este interzis accesul la Funcţiile cu abonament dacă este complet sau parţial ilegal sau pedepsit. Nu aveţi permisiunea să utilizaţi, să exportaţi sau să re-exportaţi Funcţiile cu abonament decât în cazurile autorizate de legislaţia din SUA şi de legile din jurisdicţiile în care sunt obţinute Funcţiile cu abonament. Declaraţi şi garantaţi că (a) nu vă aflaţi într-o ţară care face obiectul unui embargou instituit de Guvernul SUA sau care a fost desemnată de Guvernul SUA drept ţară ce „susţine terorismul” şi că (b) nu vă aflaţi pe nicio listă de persoane cu interdicţii sau restricţii impuse de Guvernul SUA, inclusiv pe lista cu cetăţeni special desemnaţi (Specially Designated Nationals) a Departamentului de Trezorerie sau pe lista Departamentului de Comerţ din SUA cu persoane şi companii cu interdicţii. Sunteţi de asemenea de acord să nu utilizaţi Funcţiile cu abonament în niciun scop interzis de legislaţia din SUA. În plus, nu veţi exporta sau re-exporta Funcţiile cu abonament (a) în (sau pentru niciun cetăţean sau rezident din) nicio ţară pentru ale cărei mărfuri SUA a instituit un embargou; sau (b) pentru nicio persoană de pe lista cu cetăţeni special desemnaţi a Departamentului de Trezorerie din SUA sau de pe listele persoanelor cu restricţii ale Departamentului de Comerţ din SUA.

8.2. Prezentele Condiţii, EULA şi Condiţiile de utilizare reprezintă acordul complet dintre dumneavoastră şi Garmin în legătură cu obiectul prezentului document. Titlurile sunt furnizate strict pentru comoditate.

8.3. Neexercitarea sau nepunerea în practică de către Garmin a oricăruia din drepturile ce îi revin conform prezentelor Condiţii nu va reprezenta renunţarea la dreptul respectiv. Toate drepturile şi drepturile de despăgubire acordate companiei Garmin sunt cumulative şi nu alternează. Dacă oricare din prevederile prezentelor Condiţii este considerată nevalidă sau neaplicabilă, nevaliditatea sau neaplicabilitatea respectivă nu va afecta restul termenilor şi prevederilor prezentelor Condiţii, iar părţile o vor substitui cu o prevedere validă care să aproximeze cât mai exact intenţia şi efectul economic ale prevederii nevalide sau neaplicabile. Orice prevedere care, în mod expres sau datorită naturii acesteia, poate rămâne valabilă după încetarea prezentelor Condiţii, inclusiv obligaţiile de plată, declinarea garanţiei, drepturile la despăgubiri şi limitarea răspunderii, va rămâne valabilă şi după data încetării.

8.4. Nu puteţi cesiona prezentele Condiţii sau oricare din drepturile sau obligaţiile ce vă revin în baza acestora, dar Garmin poate cesiona prezentele Condiţii şi oricare din drepturile şi obligaţiile ce îi revin în baza acestora. Prezentele Condiţii sunt încheiate în beneficiul şi au caracter obligatoriu asupra succesorilor respectivi ai părţilor şi asupra beneficiarilor autorizaţi.